logga
Här är det mesta sammlat på ett och samma ställe.
Använd snabbindexet för att snabbare hitta det du söker

A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U V Å Ä Ö


Välkommen till Sjötungan.
Vi hälsar Dig välkommen till bostadsrättsföreningen Sjötungan, som är en av flera HSB-bostadsrättsföreningar i Tyresö. I Tyresö har människor bott sedan mycket, mycket lång tid tillbaka. De första spåren av bebyggelse är ända från 3.000 f. Kr. Tyresö var länge en jord­bruksbygd befolkad av småbönder och torpare under Tyresö slott och Kumla Herrgård. Men under 1900-talet började stock­holmarna söka sig hit för att bygga sommarstugor i den vackra skär­gårdsnaturen. Fler och fler slog sig ned permanent och från 1960 – då de första lägenheterna i Bollmora blev klara – gick det med en svindlande fart. Befolkningen ökade från 5.000 år 1960 till 30.000 i mitten av 70-talet.I slutet av 2014 uppgick innevånarantalet i Tyresö till drygt 45000 invånare.
Tyresös gamla historia lever kvar kring kyrkan och slottet men också i de gamla ortnamnen. Bollmora till exempel var en bondgård, där gamla Ericsson fabriken ligger. Myggdalsvägen har fått sitt namn efter Myggdalens torp, som revs 1965 för att ge plats åt Bollmora centrum (numera Tyresö centrum). Samtidigt som Bollmora centrum kom till, planerades ett nytt bostadsområde öster om centrum. Bostadsrättsföreningen Sjötungan var född. När alla hus stod färdiga 1968 fanns här 601 lägenheter fördelade på sjutton låg­hus och sju höghus på en markyta av 116.000 kvadrat­meter vilket motsvarar cirka 17 stycken fotbollsplaner. . . Vi hoppas att Du kommer att trivas bland alla andra "Sjötungor".
/Styrelsen

Andrahandsuthyrning
En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå då man för en viss tid inte kan bo i lägenheten, t.ex. vid arbete eller studier på annan ort. Bostadsrättslagen ger anvisningar om i vilka fall andrahandsuthyrning kan respektive skall beviljas. Inom den ramen måste i varje enskilt fall styrelsen eller, i sista hand, hyresnämnden ge tillstånd för en andrahandsuthyrning.
Förvaltning av fastighet och lägenhet: ansvarets uppdelning
Huvudregeln är att man som medlem i föreningen svarar för skötsel av sin egen lägenhet, medan föreningen svarar för att fastigheterna fungerar och underhålls. även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt vad gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningen mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. är du tveksam läs stadgarna eller fråga styrelsen. Våra stadgar Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister vare sig de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade.

Badrum, renovering
Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen. Målning och tapetsering av lägenheter ansvarar innehavaren själv för. Det är ganska vanligt att medlemmarna rustar upp sina badrum till modernare standard. Här är fuktskydd A och O. Kontakta alltid fastighetsskötaren före badrumsrenovering för bl.a. en kostnadsfri fuktmätning. Om man vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste man först ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet är sedan villkorat av att de s k GVK-normerna följs, och arbetet skall utföras av en auktoriserad firma. Byggavfall får inte läggas i återvinningshus.

Balkong
Renovering av samtliga balkonger gjordes under 2007-2008. Bl.a. sattes balkonglådehållare upp på utsidan av balkongräcket. Inga ingrepp t.ex. målning, håltagning får göras utan styrelsens tillstånd. Balkongen är en del av fasaden. Inglasning av balkong Klicka här
Beställning av vinterlist till balkonginglasningen. Här finns blanketten (Pdf-fil) Klicka här

Barnvagnsrum
Barnvagnsrum finns i de flesta husen på nedre botten i trapphusen. Gamla portnyckeln/tvättstugenyckeln passar till barnvagnsrummet.

Bastu / Relaxrummet
Bastu med tillhörande duschrum finns i M 90. Bastun är endast tillåten för Sjötungans boende som är medlem! För att få tillgång till bastun krävs att du fyller i anmälningsblankett som Du får på Måndagsträffen eller under "blanketter" här på sidan. Avgiften är låg, 50 kr per hushåll per månad, avgiften dras på Din avgiftsavi från HSB. Bastun går på och av via timer.

I avslutning till bastun finns relaxrummet (invigt februari 2018). Här kan du sitta och koppla av efter bastubadet. Du kommer in i relaxrummet från bastun med din nyckelbricka. Men du kan inte komma tillbaka till bastun så glöm inte att ta med dina tillhörigheter.

öppet tider: Dagligen 12-21
Klicka på en bild för att se den större.

Bevakning
det är Bevaknings Assistans AB som har hand om bevakningen i Sjötungan se under Förvaltning.

Blanketter
Här finns de flesta blanketter samlade på ett ställe. Samtliga dokument är PDF-filer. För att läsa dem behöver du Adobe Reader. Adobe Reader den kan du hämta gratis här: http://get.adobe.com/se/reader/
Balkong  
Beställning av vinterlist vinterlist.pdf
Bastu  
Bastumedlemskap bastu.pdf
Gym  
Gym gym.pdf
Fullmakt  
Fullmakt i samband med stämman Fullmakt.pdf
Nycklar  
Information elektronisk nyckel Nyckelinfo.pdf
Beställning elektronisk nyckel Nyckelkvitto_bostadsr.pdf
Beställning extra elektronisk nyckel Nyckelkvitto_extra.pdf
Beställning elektronisk nyckel företag Nyckelkvitto_foretag.pdf
Ungdomsbostäder  
Ansökan ungdomsbostad ansokan_ungdo.pdf
Ombyggnad  
Ombyggnad lägenhet ombyggnadlagenhet
Storsäckar Direktiv angående användnin ..
Andrahansupplåtelse  
Andrahandsupplåtelse Andrahandsupplåtelse.pdf (2sidor)

Borrmaskin
Föreningen har flera slagborrmaskiner med borrar som Du kan få låna max en vecka. Kontakta Felanmälan 08 - 657 90 90 Vardagar 8.00 - 16.00 för bokning och vid återlämning. Eller kom till Måndagsträffen

Brandskyddsregler
Man får ej:
•Ställa upp källardörrar.
•Ställa upp porten.
•Ha dörrmatta utanför lägenhetsdörren.
•Ställa barnvagnar, cyklar, soppåsar, kälkar, möbler, krukväxter, skor mm. i trapphuset. D.v.s. inga lösa föremål i entré eller trapphus!
•Ställa möbler, kartonger, brädor mm. i källargångar eller andra allmänna utrymmen. •Parkera cyklar, barnvagnar, kundvagnar etc. i entrén.
•Förvara bensin, dieselolja, bensinmotorer (ex. mopeder) eller gastuber i bostads-fastigheterna (lägenhet, cykelförråd, källarförråd, källargång, trapphus, entré mm.). Självklart inte heller andra motorbränslen eller explosiva ämnen.
•Kasta cigarett-fimpar etc. från balkong, fönster eller på marken.
Dessutom:
•Alla el-installationer ska vara fackmannamässigt utförda. Större installationer (ex. el till balkong, golvvärme) skall i förväg vara godkända av styrelsen. Felaktiga installationer kan orsaka brand!
•Inom föreningens mark får grillning endast ske på föreningens anordnade grillplatser. •Bilar får självklart inte parkeras inne på gårdarna, framför bommar eller på andra otillåtna platser där de kan vara till hinder för räddningstjänstens fordon.
•Din lägenhet bör vara försedd med brandvarnare. Förbudet mot lösa föremål i entré och trapphus avser inte i första hand att dessa kan brinna, utan att dessa föremål hindrar utrymning vid brand. Vid brand kommer brandrök samt ev. elavbrott att göra att sikten i trapphuset blir obefintlig. Vid utrymning kommer då dina grannar att snubbla över din barnvagn, cykel eller soppåse och inte komma ut till säkerheten. Dessa regler är i överensstämmelse med föreningens ordningsregler och stadgar samt gällande lagstiftning och måste därför följas.
Allmänna råd
•Starta ej diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du kan somna eller går hemifrån.
•Släck TV:n på kvällen med knappen på TV-apparaten (ej fjärrkontrollen).

Om det börjar brinna
Om det börjar brinna. även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand. Gör så här om det börjar brinna hemma hos dig:
•Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. En stängd lägenhetsdörr hindrar att fylla trapphuset med livsfarlig rök. Gå till återsamlingsplatsen. Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
•Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
•Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna. Brinnande fett/matolja i kastrull eller stekpanna får absolut inte släckas med vatten! Kväv elden med ett lock eller dylikt. Brinnande olja och vatten i kombination orsakar explosion och svåra brännskador!
Om det brinner hos en granne: •Stanna i din lägenhet! Ge dig aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Din lägenhetsdörr skyddar dig i minst 30 minuter. Invänta räddningstjänsten som hjälper dig i säkerhet. Det är röken som dödar – inte elden!
Skydda dig mot brand hemma
Här finns en utmärkt broschyr om hur du skyddar dig mot brand i hemmet utgiven av MSB.
Skydda dig mot brand hemma.pdf. Klicka här

Bredband
För information om bredbandsanslutning kan du ringa 020-71 00 70. Deras hemsida är http://www.bredbandsbolaget.se/wps/portal/
Bredband, tv och telefoni. Bredbandsbolaget avtal med HSB finns här.
Även Com Hems bredband finns att tillgå. www.comhem.se

Cykelförråd / cykelförvaring
Du kan långtidsförvara Din cykel under vintern.
Kom till måndagsträffen när du vill ha hjälp.
I miljöhuset vid M6 finns plats för ett 20-tal cyklar.

Disk- och tvättmaskiner
Du ansvarar själv för disk- och tvättmaskiner både vad gäller installation och underhåll av maskinerna och även för de skador hos dig, hos grannar och i själva fastigheten som kan uppstå om det råkar bli läckage eller översvämning. Se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar.

Däckförvaring
Möjlighet att säsongsförvara däck finns i C-garaget. Navkapslar/däcksidor förvarar du själv. Vid frågor kontakta Bertil Neij, vardagar, 073-654 38 02

Ekonomi
När Du köpte den lägenhet som Du nu bor i, var det egentligen inte lägenheten Du köpte, utan 1/601-del av hela Sjötungans område och rätten att bo i den lägenhet Du har. Detta innebär att Du och alla vi andra har ett ansvar för vår förening och skall vara aktsamma om vår gemensamma egendom. Våra gemensamma utgifter är bland annat lån, räntor, el till gemensamma utrymmen, värme- och vatten­av­gifter, skötsel och underhåll av mark och byggnader, trappstädning och sophämtning. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad. Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Om föreningens utgifter blir högre än inkomsterna, så måste någonting göras. Då kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja avgifter och hyror. Styrelsen är enligt lag skyldig att se till att avgifter och hyresintäkter täcker föreningens utgifter. Genom att vi alla hjälps åt med att spara energi och vårda vårt område kan kostnaderna hållas nere.

El
Elsäkringarna för din lägenhet finns i ett proppskåp i lägenheten. Mätartavlan finns utanför lägenheten och du behöver inte tänka på avläsningarna. El-abonnemanget ordnar du själv med energibolaget. Vattenfall fjärravläser din mätare. Du kan själv kontrollera din förbrukning på www.vattenfall.se + pinkod som finns på din faktura.

Energideklaration för mäklare och köpare.
Den nya Energideklarationen finns uppsatt i portarna. Den ger dig information om byggnadens energianvändning, gäller t.o.m. 2028-05-02 (juni 2018)

Energideklaration för mäklare och köpare. Deklarationen gäller för samtliga 59 trapphus inom Brf Sjötungan. Radonmätning har utförts i ca 1/3 av lägenheterna under eldningssäsongen 2010 med fullt godkända värden. /Styrelsen Energideklaration 2008  

Fastighetsförvaltning
Förvaltningen är delad i 5 delar. Se mer under Förvaltning på huvudsidan. Felanmälan 08 - 657 90 90 Vardagar 8.00 - 16.00 Akuta fel 08 -18 70 00 Efter kontorstid och helger ( Endast akuta fel )

Felanmälan
( se även Jourtjänst )
Felanmälan 08 - 657 90 90 Vardagar 8.00 - 16.00
Akuta fel 08 -18 70 00 Efter kontorstid och helger ( Endast akuta fel )


Obligatorisk avflyttningsbesiktning
Från och med november 2018 införs en obligatorisk avflyttningsbesiktning vid överlåtelse av bostadsrätten. Detta med anledning av att vi vid rör- och ventilationsinspektionerna har funnit en hel del fel och brister i lägenheterna. Besiktningen utförs av en fristående besiktningsman och bekostas av säljaren.

Fullmakt
I samband med stämman. Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående (= förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet

Inga fyrverkerier
Tyresö kommun har utökat förbudsområdet för fyrverkerier kring Tyresö centrum. (december 2018) Det området innefattar även Brf Sjötungan. Det betyder att INGA fyrverkerier får användas inom Brf Sjötungan. Läs mer på Tyresö kommuns hemsida Tyresö kommun

Försäkring
Föreningen har vid extrastämma 2007-11-27 beslutat att teckna en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring. Du behöver därför inte teckna bostadsrättstilläggsförsäkring som komplement till din hemförsäkring.  

Förvaltning
Förvaltningen är delad i 6 delar. Se under "Förvaltning/Förvaltning" i menyn
Ekonomi/administration, Fastighetsskötsel, Städning,
Mark, Störningsjour, Bevakning, P-övervakning  

Garage–och parkeringsplatser
Inom Sjötungans bostadsområde är det inte tillåtet att köra bil, men Du får köra in i området för att lasta i och ur bilen. Det är naturligtvis så, att vi alla vill ha en så bilfri boendemiljö som möjligt. Gårdarna är vår uteplats där alla skall kunna vistas utan att störas av buller och avgaser. Dessutom – OCH DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT – måste ambulans och brandkår alltid ha möjlighet att komma fram till portarna utan att hindras av parkerade bilar. För mopeder och motorcyklar finns det speciella garageplatser. För mopeder finns ett antal stolpar (Moped Gästplats) för att låsa fast sin moped utanför bostadsområdet. Behöver du garageplats för din moped ring Felanmälan 657 90 90 så uppdaterar de din "tag". Mopedgarage kostar ingenting. För MC garage ringer du till HSB ServiceCenter. Telefonnummer se under "Förvaltning" på startsidan. MC garage kostar 150:-/ månad. För att hyra garage eller parkeringsplats ringer du till HSB ServiceCenter. Telefonnummer se under "Förvaltning" på startsidan. Föreningen anlitar ett parkeringsbolag, som bevakar området Moped och motorcykelåkning är förbjuden inom området Det finns också ett flertal avgiftsbelagda gästparkeringsplatser som har kontokortsläsare.

Ordningsregler för parkeringsgarage Klicka här
Parkeringsplatser
Boende kan hyra bilplats utomhus (250:-/mån) eller garageplats (500:-/mån).
Tjänstebil debiteras dubbel avgift + moms.
Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice som hanterar kön.
Gästparkering
Föreningen har även 4 st. avgiftsbelagda besöksparkeringar. Besöksparkeringarna är endast avsedda för tillfälliga gäster och ej för regelbunden parkering.
Parkeringsplatsen får endast användas för personbil, max 3,5 ton, i besiktigat, godkänt och kördugligt skick. Även boende i Sjötungan kan utnyttja de här parkeringarna.
Det är Q-park som övervakar våra parkeringsplatser.
Ordningsregler för parkeringsgarage Klicka här

Gym/styrketräning/motion

I M 110 finns en lokal med olika redskap för motion och styrketräning för en låg kostnad . Här nedanför kan du hämta de dokument du behöver. Lämna dokumentet på Måndagsträffen eller till fastighetsskötaren i brevlådan M102A så uppdateras din nyckelbricka.
Åldersgränsen för att få använda motionslokalen är 16 år.

Öppettider*
  Måndag - Fredag 7.00 - 21.00
  Lördag - Söndag 10.00 - 19.00
     
*) Observera att dörren låses en halvtimme tidigare
Här finns blanketter och information
Gym
Gym

Utegym
Föreningen har ett utegym. På gården vid M66 finns ett utegym bestående av 5 stycken olika maskiner. De kan hjälpa dig att träna allt ifrån rygg, triceps, axlar, mage samt ben.
Utegymmet kostar inget att använda för boende.

Gästlägenhet
bild
Brf Sjötungan har en (1) gästlägenhet som medlemmar boende i föreningen har möjlighet att korttidshyra till sina gäster. Lägenheten finns på Myggdalsvägen 28 och är endast avsedd för övernattning och korttidsuthyrning, där fester/sammankomster och dylikt inte accepteras. Lägenheten ligger i markplan och består av 2 rum med sovplats och matplats för sex (6) personer. Lägenheten är fullt utrustad sånär som på handdukar, lakan och örngott. I lägenheten finns WC med dusch, TV, klockradio men även ett litet pentry utrustad med micro, vatten- & kaffekokare, brödrost, kok- & stekkärl samt porslin för sex (6) personer. OBS! Det är inte tillåtet att röka eller medföra husdjur i lägenheten. Vid misskötsel kan du bli avstängd från möjlighet att nyttja lägenheten i upp till två år. Lägenheten skall vara fullgott städad då den lämnas. Städinstruktioner finns i lägenheten. Det är du som hyresgäst/medlem som ansvarar för att lägenheten är städad då dina gäster lämnar lägenheten. Vid undermålig städning, skadegörelse etc. kommer du som hyresgäst/medlem att bli ersättningsskyldig. Bokning kan endast ske via vår hemsida. Avgiften betalas med betalkort vid bokningstillfället.   Gästlägenheten bokar du på startsiden, klicka på "sängen", eller i menyn under "Aktuellt" Har du frågor om gästlägenheten? Maila oss. Klicka här...

Hemförsäkringar
För ett fullgott försäkringsskydd krävs en hemförsäkring. Från 2008-01-01 behöver du inte ha tillägg för bostadsrätt. På extrastämman 2007-11-27 beslöts " Stämman beslutade att styrelsen ska teckna fastighetsförsäkring med gemensamt bostadsrättstillägg.
Från den 1 januari 2016 är det Protector Forsikring ASA som hanterar tilläggsförsäkringen.

Husdjur
För hundar gäller den kommunala regeln om kopplingstvång, och att avföring ska tas upp. Detta gäller i hela Sjötungans område även lokalgatan. Katter får inte heller gå lösa i Sjötungan eftersom katter ofta utför sina behov i sandlådorna på lekplatserna. För Sjötungans hundar finns en hundrastgård intill idrottsplatsen. PLOCK-UPP gäller även här. För andra typer av djur kontakta Tyresö Kommun

Informationstavlan
I varje port finns en informationstavla, som visar de boendes namn samt uppgifter om styrelsens sammansättning. Dessutom finns där också uppgift om hur och när du kan komma i kontakt med förvaltningen.

Inglasning av balkong
Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter upp inglasning. Blanketter får du på Måndagsträffen. Du kan även ladda ner blanketten här. Klicka här

Innetemperatur

Inre underhåll - reparationsfond
Inga automatiska insättningar görs längre. För att få ut pengar från inre fonden måste Du visa kvitto på material och/eller arbete. Kvitto med tydligt angivet namn, adress, lägenhetsnummer och kontonummer skickar du till: HSB Stockholm Hyror inre fond 112 84 Stockholm HSB ser sedan till att pengarna sätts in på det konto Du anger.

Julgranar
Julgranar efter jul Den avbarrade granen sågar du isär och lägger i en sopsäck. Sopsäcken kastar du i grovsoprummet.

Julklappspapper
Julklappspapper slänger du i kärlet för kartong/wellpapp. Inte bland tidningarna.

Jourtjänst
Om Du behöver omedelbar hjälp – när förvaltningskontoret är stängt – kan Du ringa Jouren. Telefonnumret finns på anslagstavlan i porten. OBS! Det är mycket dyrt för föreningen att anlita jouren. Om Du är tveksam, ta då kontakt med någon i styrelsen innan Du ringer. En del mindre fel kanske kan åtgärdas på något annat sätt eller vänta tills förvaltningen har öppet igen. Tänk på att även vi i styrelsen behöver sova – ring inte mitt i natten.

Snabbindex
A B C D E F G H I J
K L M N O P R S T U
V Å Ä Ö

Kameraklubben/Fotoklubben
Du som är intresserad av att skapa bilder med kamera och videokamera. Här får du chansen att göra det med likasinnade. Tyresö Fotoklubb

Karta
Karta över området Klicka på kartan så öppnas en större karta. områdeskarta

Klotter och nedskräpning
Nedskräpningen är ett problem och det kan vi bara lösa tillsammans. Släng skräp i papperskorgen! Inom vårt område är det ju vi medlemmar och ingen annan som ser till att skräp kommer bort eller att det inte alls kommer dit. Klotter bör snarast anmälas till fastighetsskötaren, som ser till att klottret tas bort så snabbt att vi visar att det inte accepteras.

Köksfläkt/Torkskåp/Torktumlare
Här kan du läsa om vad som gäller för installation av Köksfläktar/Torkskåp/Torktumlare
Läs PDF...
Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen

Lägenhetsfördelning
6 st 1 rum och kök
181 st 2 rum och kök
38 st 3 rum och kök
381 st 4 rum och kök
11 st 5 rum och kök
Total bostadsyta: 55.548 kvm
December 2015

Lägenhetsnummer
Vid all kontakt med föreningen eller HSB ska lägenhetsnumret finnas till hands. Detta är en till 3 siffror. Brf nr XXX.
Skatteverkets (SKV) nummer är alltid 4 siffror och har inget med föreningen att göra utan är endast avsett för din folkbokföring. Ovanför varje lägenhetsdörr finns en skylt med dels föreningens lägenhetsnummer dels SKV-numret. SKV-numret ska anges vid in eller utflyttning och i andra kontakter med skatteverket.
dorrskylt

Lägenhetspärmen
Här kan du läsa allt om Brf Sjötungan, t.ex. när tvättstugorna är öppna. Var rädd om den och spar den för framtida bruk. Lägenhetspärmen

Måndagsträffen
Enklaste sättet att få svar på frågor om föreningen. öppet helgfria måndagar 18:30 till 19:30, om inte annat meddelas. Plats: Föreningslokalen Myggdalsvägen 102A, ingång mellan portarna 102 och 104 Tel: 712 71 00. Vid många besök hinner vi inte att svara i telefon. Använd det direktnummer som finns till ordförande, viceordförande, sekreterare vardagar dagtid. Telefonnummer finns i porten, Fördelar Direkt kontakt med styrelse Hjälp med problem Lämna förslag och synpunkter  

Miljö

Mobilapp källsortera
Med SUEZ mobilapp ”Källsortera” är det lätt att sortera rätt.
Ladda ner appen gratis i din appbutik eller scanna QR-koden nedan så får du tillgång till en rad smidiga sorteringsinstruktioner.
Appen är anpassad efter olika målgrupper så som privatpersoner, bygg, kontor, industri och farligt avfall. Innehållet och instruktionerna är anpassade därefter.

Möteslokal
Mellan M102 och M104. M102A, styrelselokalen, rymmer ett tjugotal personer För möten och enklare festligheter. Lokalen disponeras 10.00-20.00. Bokas på Måndagsträffen.

Nyckelsystemet
Föreningen har ett elektroniskt låssystem. Detta medför att portarna är låsta och man måste ha en elektronisk nyckel för att komma in. Portkoden fungerar kl 06–21. Miljöhusen är öppna dygnet runt. återvinningshusen är låsta 21 - 07 Elektroniska nycklar beställer man av fastighetsskötaren. Enklast är att komma till måndagsträffen. Nyckelbricka, tagg eller nuddis. Kärt barn har många namn. Men du vet väl att om du tappar bort din nyckelbricka så måste du förlustanmäla den. Förlustanmäler gör du till felanmälan 08-657 90 90 eller kom in till måndagsträffen. Det är ju dumt om din nyckelbricka skulle hamna i orätta händer.

Gamla nyckelbrickan slutar fungera 30 juni 2017
Efter den 30 juni kan du inte använda de gamla nyckelbrickorna.
Vi tänker på miljön och slänger de gamla nyckelbrickorna i grovsoprummen bland elektronik avfall. För tillträde behövs en nyckelbricka.... Läs mer
"Riktiga nycklar" beställer man av fastighetsskötaren. De kan hämtas och betalas efter någon dag hos Tyresö Lås i Trollbäcken

Nyhetsbrev/Portinfo
Som ett komplement till tidningen Vi i Sjötungan anslår styrelsen ett informationsblad i portarna. Där kan man läsa om aktuella händelser och beslut

Ordningsregler

Ombyggnad
Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först.
För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen. Blankett finns att hämta på Måndagsträffen eller här på sidan under
Blanketter.
Storsäckar, byggsäckar, Big Bags
Viktigt om Storsäckar, byggsäckar, Big Bags – kärt barn har många namn!
I Brf Sjötungan behöver du tillstånd av styrelsen för att placera ut byggsäckar.
Avstånd från fasad minst 2,5 meter Läs mer om byggsäckar här

Pantsättning – Överlåtelse
Om du pantsätter bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1,5 % av ett prisbasbelopp. Vi överlåtelse tas en avgift om 3,5 % av ett prisbasbelopp. Detta görs för att täcka föreningens administrativa kostnader. Dessa avgifter gäller från den 1 juli 2018, och är en höjning med 0,5 % respektive 1 %

Parabolantenn
Parabolantenn får endast sättas upp om den inte sitter fast monterad på vägg, golv eller tak. Speciella fästen finns som klämmer mellan balkonggolv och taket. Tillstånd ska alltid begäras av styrelsen då balkongen tillhör fasaden

Parkeringsplats
Boende kan hyra bilplats utomhus (250:-/mån) eller garageplats (500:-/mån).
Tjänstebil debiteras dubbel avgift + moms. Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice som hanterar kön. Föreningen har även 4 st. avgiftsbelagda besöksparkeringar. Även boende i Sjötungan kan utnyttja de här parkeringarna.

Parkeringspolicy / Parkeringsplatser inom Brf Sjötungan
Här kan du läsa om föreningens Parkeringspolicy, Köregler, Avtalstid och Avgifter. Parkeringspolicy klicka här

P-övervakning
Q-Park sköter P-övervakningen inom Sjötungan.

Polis
Nacka polismästardistrikt
Jakobsdalsvägen 1
131 27 Nacka Strand
Tfn 08-401 60 00
Fax 08-401 60 62
öppettider:
Måndag    10.00-15.00
Tisdag      10.00-15.00
Onsdag     10.00-19.00 
Torsdag    10.00-15.00
Fredag      10.00-15.00 
Inom Nacka polismästardistrikt bor drygt 145 000. Nacka polismästardistrikt omfattar tre kommuner: - Nacka - Tyresö - Värmdö Förutom distriktsledning finns en kriminalavdelning med två rotlar: utredningsroteln och spaningsroteln samt en ordning- och säkerhetsavdelning vilken är indelad i utryckningsstyrka och trafikgrupp Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.
Se upp för bostadsinbrott!
Många oroas av att utsättas för bostadsinbrott. Tanken på att en gärningsperson olovandes tagit sig in i en människas mest privata sfär, rotat runt och letat i skrymslen och vrår i bostaden och dessutom tillgripit kära ägodelar, en del med affektionsvärde, kan för många vara svårt att komma över.
För att ett brott ska uppstå krävs tre faktorer som sammanfaller i tid och rum:
1. en motiverad gärningsperson
2. ett offer eller objekt
3. ett tillfälle att begå brottet (avsaknad av en kapabel väktare).
En motiverad gärningsperson kan alltid ta sig in i en bostad. Det handlar bara om hur mycket tid vederbörande har på sig. Bostadsinbrott kan förebyggas genom att göra det så svårt som möjligt för gärningspersonen. Ju svårare det är att bryta sig in, desto längre tid tar inbrottet. Ju längre tid det tar, desto större är chansen att någon upptäcker vad som sker och kallar på polis. Därför är det viktigt att ha bra lås på dörrar och fönster, gallergrindar, låskåpor larm och, sist men definitivt inte minst, observanta och engagerade grannar! Att ”åka dit” är det sista en gärningsperson vill!
I våra bostäder finns mer eller mindre värdefulla objekt att stjäla. Gärningspersoner stjäl oftast sådana saker de snabbt kan omsätta till kontanter såsom smycken (ädelmetaller), armbandsur, pass och hemelektronik. Förebygg genom att märka era värdefulla tillhörigheter med t.ex. konstgjort DNA. Förvara sakerna på ställen som inte är så lätta att hitta. Om ett bankfack är stort nog kan man förvara sina ägodelar där.
Den motiverade gärningspersonen behöver ett tillfälle att begå brottet. Ett tillfälle där vederbörande känner att han kan vara ifred. Gärningspersonen tycker att det är toppen att bara kunna följa med in i portar och att kunna bryta på dörrar och fönster utan att någon bryr sig. Förebygg genom att inte släppa in okända personer i porten och att verkligen titta efter vad som händer om man hör ett annorlunda ljud i trapphuset. Engagerade och bryende grannar, som kallar på polis, är det absolut bästa skyddet! För att få tips och idéer på hur man kan skydda sig mot bostadsinbrott samt på hur man engagerar sina grannar kan ni få genom att starta Grannsamverkan. Är ni intresserade kan ni kontakta er lokala kommunpolis på telefon 114 14.
Lokalpolisområde Norrmalm

Renovering

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen.

Målning och tapetsering av lägenheter ansvarar innehavaren själv för. Det är ganska vanligt att medlemmarna rustar upp sina badrum till modernare standard. Här är fuktskydd A och O. Kontakta alltid fastighetsskötaren före badrumsrenovering för bl.a. en kostnadsfri fuktmätning. Om man vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste man först ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet är sedan villkorat av att de s k GVK-normerna följs, och arbetet skall utföras av en auktoriserad firma. Byggavfall får inte läggas i återvinningshus.

Storsäckar, byggsäckar, Big Bags
Viktigt om Storsäckar, byggsäckar, Big Bags – kärt barn har många namn!
I Brf Sjötungan behöver du tillstånd av styrelsen för att placera ut byggsäckar.
Avstånd från fasad minst 2,5 meter Läs mer om byggsäckar här

Räddningstjänsten och ambulanssjukvården
Besöksadress: Vintervägen 7B, Tyresö Se även Södertörns brandförsvarsförbund Telefon 08-721 22 00  eller Länsstyrelsen Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112. Ambulans från Tyresö Brandstation har tillgång till egen nyckeltag som fungerar dygnet runt.

Rökning
Tobaksrökning får inte förekomma i allmänna utrymmen. Innebär alltså rökförbud i trapphus, källare, tvättstugor, garage, grovsoprum, konferensrum, kontor, bastu, gymlokal etc.

Snöröjning
För skötsel och underhåll av mark, inklusive snöröjning, finns skötselavtal med entreprenadföretag. Se under "Förvaltning" mark på huvudsidan.

Sophantering - källsortering

Miljöhusen Det finns nio miljöhus för hushållsavfall i området. I dessa finns märkta kärl för källsortering av glas (färgat, ofärgat) plåt, plast och batterier. Miljöhusen är alltid låsta men du kommer in med din elektroniska nyckel. återvinningshus/Grovsophusen öppettider 07 - 21 I området finns tre sophus som är avsedda för pappersavfall och grovsopor. Pappersavfall slängs i kärlen i pappersrummet. Wellpapp viks ihop och läggs i ståltrådsvagnarna. Grovsopor slängs i kärlen i grovsoprummet. Elavfall läggs i därför avsedda vagnar. Lägg smådelar i en plastpåse så att det inte ramlar genom bottnen ner på golvet. Kyl och frys får inte ställas in. Ring kommunen som hämtar gratis. Sophusen är låsta 21 - 07. övriga tider kommer du in med din elektroniska nyckel. Kretsloppscentralen Petterboda Miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas vid miljöstationerna i kommunen. Med miljöfarligt avfall menas till exempel bilbatterier, oljerester, färgrester och lösningsmedel. På kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna ditt grovavfall hela året. För att få lämna avfall och grovavfall måste du ha ett renhållningsabonnemang hos Tyresö kommun. Alla som har ett abonnemang får ett magnetkort som berättigar till inpassage. För att få passagekort ring till kundtjänst på tel 08-578 291 00. Uppge föreningens kundnummer 28903.

Avfallshämtning i Sjötungan. Klicka på bilden

Medicin: Gammal och överbliven medicin skall lämnas på apoteket. Listan över miljöfarligt avfall kan göras oändligt lång. Behöver Du information om vilka regler som gäller kan Du kontakta Tyresö Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Se även Tyresö kommuns hemsida.
www.tyreso.se

Sortera rätt med mobilen
Med SUEZ mobilapp ”Källsortera” är det lätt att sortera rätt.
Ladda ner appen gratis i din appbutik eller scanna QR-koden nedan så får du tillgång till en rad smidiga sorteringsinstruktioner.
Appen är anpassad efter olika målgrupper så som privatpersoner, bygg, kontor, industri och farligt avfall. Innehållet och instruktionerna är anpassade därefter.

Stadgar
Våra nya stadgar Efter två stämmor och granskning av HSB och Bolagsverket är de nu fastställda, formellt datum är 2017-05-17.
Frågor kan Mailas till info@sjotungan.se
Här finns Nya stadgar 2017 Klicka här

Styrelsen
Styrelsen består av lägst fyra och högst tolv ledamöter. En ledamot och en suppleant för denne väljs av styrelsen för HSB Stockholm. övriga ledamöter och suppleanter väljs av oss som bor i Sjötungan – det vill säga medlemmarna i bostadsrättsföreningen. I Din port finns ett informationsblad med styrelsens sammansättning. Det är styrelsens uppgift att förvalta husen och området – både på kort och på lång sikt. Naturligtvis är det ofta ekonomin som styr besluten. De enda inkomster en bostadsrättsförening har, är medlemsavgifter och hyror. Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas enskilda medlemmar – som inte har betalat sina avgifter eller kanske stört sina grannar. Det är av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte heller är offentliga. De viktigaste besluten – de som rör alla i området – redovisas i medlemstidningen och infoblad i portarna. Styrelseledamöterna har naturligtvis tystnadsplikt. Mellan mötena arbetar styrelsen med att följa upp fattade beslut och förbereda nya. Styrelsen arbetar bland annat på att förbättra trivseln i om­rådet genom att stödja olika aktiviteter. Du är välkommen med idéer! Styrelseledamöterna arbetar helt och hållet på sin fritid.

Störningsjour - Störande ljud
Från 1 mars 2018 är Bevaknings Assistans vår nya störningsjour
och har telefonnummer 08 - 124 516 90.
Det är Sjötungans eget nummer, så de vet varifrån du ringer.
Men du måste även uppge dina kontaktuppgifter för administrationen ska bli korrekt.
Du är dock anonym för dina grannar. Den störande debiteras 1500kr för utryckningen.

Om du anser att någon av dina grannar stör och inte visar tillräckligt mycket hänsyn; försök i första hand att prata med grannen direkt när det sker. Hjälper inte det så lämna en skrivelse till styrelsen med beskrivning av vad som har inträffat samt datum och klockslag. Detta behövs, eftersom styrelsen inte har att agera som skiljedomare utan i egenskap av ansvarig för att se till att de gemensamma reglerna respekteras

Transporter fram till eller från porten
Vid flyttning och vid andra tillfällen av lastning/lossning när du behöver köra in i området kan du undantagsvis komma fram närmare med ett fordon genom att låsa upp vägbommen.. Nyckel till vägbommen är samma som till tvättstugan. Nyckeln går inte att ta ut så länge bommen är i uppfällt läge.

TV- och Radiokanalplan
Nya kanaler i Com Hems analoga grundutbud från och med 2011-01-19
Grundutbud Kanal Frekvens
SVT 1 Analog VHF 5 174-181 Mhz
SVT 2 Analog VHF 7 188-195 Mhz
TV4 Analog VHF 6 181-188 Mhz
Lokalkanal VHF 9 202-209 Mhz
TV3 VHF 11 216-223 Mhz
Kanal 5 S 11 230-237 Mhz
TV10 S 15 258-265 Mhz
TV 12 S 17 272-279 Mhz
Kanal 9 S 7 146-153 Mhz
TV11 S 16 265-272 Mhz
TV6 VHF 8 195-202 Mhz
Kunskapskanalen VHF 10 209-216 Mhz
SVTB/SVT24 S 13 244-251 Mhz
TV8 S 8 153-160 Mhz
FTV S 12 237-244 Mhz
Sjuan S 14 251-258 Mhz
FOX S 18 279-286 Mhz
Upplåten kanal S 6
Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz
Samt inom området förekommande närradio stationer
 
Fria digitala kanaler Alla Com Hem-anslutna hushåll kan sedan januari 2010 ta emot ett antal fria digitala kanaler utan extra abonnemangskostnad. Allt som krävs för att se de fria digitala kanalerna är en godkänd digitalbox eller en tv med inbyggd digitalbox godkänd av Com Hem. Något programkort behövs ej (Om du har en gammal digitalmottagare av märket Sagem eller Macab kommer du inte kunna ta emot de fria digitala kanalerna utan programkort). Kanalerna som visas fritt är, SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT Barnkanalen, TV4, TV6 och AXESS TV.

Trappstädning
Trappstädningen sköts av ett städbolag. Vi vill göra Dig uppmärksam på att det inte är tillåtet att ha någonting i entrén eller på trappavsatserna. Det är inte bara ett hinder för städpersonalen, utan är direkt farligt om det skulle börja brinna. Om Du har synpunkter eller klagomål på städningen i port eller trapphus, skall Du vända Dig till förvaltningen som vidarebefordrar meddelandet till städbolaget. Viktigt är att anmälan görs samma dag som städningen utfördes. Vilken dag detta är finns anslaget i porten.

Tvättstugor
Du bokar tid genom att sätta Din tag mot bokningstavlan och sedan följa anvisningarna. Det finns tvättstugor i M20, 64 och 98. Grovtvättstuga finns i M20, 54, 64, och 98. Snabbtvättstuga finns i M20, 38, och 98. Dessa går inte att boka i förväg. Fristående tvättstugor, 3 stycken, finns på gården vid M26, vid M52 och på gården vid M74 Tvättstugorna i källarplan får utnyttjas 07–22 vardagar och 10–19 lördagar–söndagar, därefter kan torkrummen användas ytterligare en timme. Elförsörjningen till maskinerna styrs med tidur för att förhindra tvättning utanför tillåtna tider. De fristående tvättstugorna kan nyttjas dygnet runt. Ordningsregler är uppsatta på anslagstavlan i varje tvättstuga.

Boka tvättstugan via webben. Manual klicka här

Tyresö kommun

Ungdomslägenheter
I brf Sjötungan finns nio ungdomslägenheter som fördelas till ungdomar i åldern 18-27 år efter kötid och kategori. De köande delas upp i två kategorier: A ­ Ungdomar boende i brf Sjötungan, eller med föräldrar/vårdnadshavare boende i föreningen. B ­ Ungdomar boende i HSB-förening i Tyresö, eller med föräldrar/ vårdnadshavare boende i HSB-förening i Tyresö. Först när kategori A saknar intresserade sökande kan kategori B komma i fråga. Föreningen tar ut en administrativ av gift på 100 kr/år. Här finns en blankett för Ansökan om ungdomslägenhet

Uteaktiviteter
Boulebana, finns bredvid fotbollsplanen. Fotbolls- / streethockey bana, är öppen året runt. Streetbasketkorg, finns också vid fotbollsplanen. Ute-gym finns vid M68

Vinterlist till balkonginglasningen
Här finns blankett att ladda ner (Pdf-fil) Klicka här

VVS
Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen.

Årsstämma och motioner
En gång om året – före juni månads utgång – har föreningen ordinarie årsstämma. Alla medlemmar i föreningen har rätt att delta. Har Du en skuld till föreningen får Du dock inte rösta. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras. Det är stämman som avgör hur årets över- eller underskott behandlas. Idéer och förslag från medlemmarna behandlas också. Har Du något Du vill att stämman ska ta ställning till, måste Du lämna in en motion till styrelsen innan mars månads utgång. Detta för att styrelsen skall hinna besvara motionen och lägga fram ett svarsförslag till stämman. Det som stämman beslutar är ett viktigt underlag för styrelsens arbete! På stämman kan alla säga sin mening och genom att välja styrelse kan Du påverka hur Sjötungan fungerar och utvecklas. Med varje bostadsrätt följer EN röst, oavsett hur många som äger bostadsrätten. Om Du inte kan komma själv, så kan Du ge fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem. Senast 14 dagar före ordinarie stämma får Du kallelse och information. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Överlåtelse – Pantsättning
Om du pantsätter bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1,5 % av ett prisbasbelopp. Vi överlåtelse tas en avgift om 3,5 % av ett prisbasbelopp. Detta görs för att täcka föreningens administrativa kostnader. Dessa avgifter gäller från den 1 juli 2018, och är en höjning med 0,5 % respektive 1 %
Snabbindex
A B C D E F G H I J
K L M N O P R S T U
V Å Ä Ö

logga