logga
Aktuellt
2018
Inga fyrverkerier
Inga fyrverkerier. Tyresö kommun har utökat förbudsområdet för fyrverkerier kring Tyresö centrum. Det området innefattar även Brf Sjötungan. Det betyder att INGA fyrverkerier får användas inom Brf Sjötungan. Läs mer på Tyresö kommuns hemsida. Tyresö kommun
2018-12
Aktivitetsgruppen
Adventskaffe. Torsdag 6 december klockan 18.00 adventsfika
Nytt avtal för inglasning av balkong
Här finns blankett att ladda ner (Pdf-fil) Klicka här
Beställning av vinterlist till balkonginglasningen
Här finns blankett att ladda ner (Pdf-fil) Klicka här
Extra föreningsstämma 2018-07-05
Stämmoprotokoll finns här (Pfd-fil)
Ny fontän vid M20
Arbetet har startat med att bygga en ny fontän vid M20, beräknas vara klart under augusti. fontän
2018-07
Kallelse extra stämma

Kallelse till extra föreningsstämma med anledning av övertagande av underhållsansvar i samband med återställning efter vattenskada på Myggdalsvägen 104.


Styrelsen i HSB Brf Sjötungan kallar härmed medlemmarna till extra föreningsstämma med anledning av övertagande av underhållsansvar i samband med återställning efter vattenskador i sex lägenheter på Myggdalsvägen 104.
Stämman berör i första hand medlemmar på Myggdalsvägen 104, men stadgarna kräver att samtliga medlemmar ändå kallas till stämma.
Datum: 5 juli -18
Tid: kl. 19.00
Plats: Styrelserummet Myggdalsvägen 102 A
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
8. Val av minst två rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Styrelsens redovisning av föreslagna åtgärder på ledningar för vatten och avlopp samt badrum, duschrum, kök.

Under denna punkt kommer HSB Konsult att, på uppdrag av styrelsen, lämna en sammanfattande redogörelse av förslag till åtgärder på ledningar för vatten och avlopp samt badrum, duschrum och kök i berörda lägenheter på Myggdalsvägen 104.

11. Styrelsens anmälda ärende om förändringsåtgärder i berörda bostadsrätter
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om:
- att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden i lägenheten med anledning av åtgärderna i badrum, duschrum och kök.
Beslutet innebär att medlemmarna godkänner att badrummen, duschrummen och köken återställs. I och med detta övertar föreningen ansvaret för underhållsåtgärderna under byggtiden för den lägenhet som underhållsåtgärderna pågår i. Beslutet tas med enkel majoritet.
12. Avslutning

Varmt välkomna!
/Styrelsen


Här finns kallelsen som pdf-fil
2018-06
Bevakning
Från den 1 juni 2018 sköter Bevaknings Assistans AB bevakningen i området.
De har telefonnummer 08- 798 60 60
Årsmötesprotokoll 2018
Klicka här för att ladda ner en pfd-fil
Kallelse till stämma 2018
Klicka här för att ladda ner en pdf-fil (5,6Mb)
Information om stammar och badrum
Här finns en pdf-fil. Klicka här rör stammar
Förbättringar i brandskyddet företagna under vintern 2017 / våren 2018
Södertörns Brandförsvarsförbund går återkommande inspektioner, som regel vartannat år.
I december 2015 gjorde dessa en inspektion o fann inga brister, varför de meddelade i november 2017 att nästa kontroll sker 2019 eftersom senaste kontrollen visade på gott brandskydd.
Trots den positiva rapporten från Södertörns Brandförsvarsförbund anlitade vi själva en firma för att göra en enkel brandskyddsinventering omfattande hela Sjötungan i november 2017.
Rapporten från denna inventering innebar att vi gjorde flera åtgärder.
Viktigaste:
– tätningar i källargångarnas brandcellsgränser.
– gym o kontor: brandvarnare, brandsläckare
– bastu: förbättrad nödutgångsskyltning, brandvarnare, utbytt brandsläckare
– tvättstugor i källarplan: förbättrad nödutgångsskyltning, brandvarnare, brandsläckare
– fristående tvättstugor: brandsläckare
– garagen: brandsläckare
– fristående grovsophus: självutlösande brandsläckare
– omfattande egenkontroll gjord i februari 2018.
– styrelsen beslöt i februari 2018 om ett förbättrat systematiskt o dokumenterat brandskyddsarbete Framöver: Våra rökluckor (trapphusen) kontrolleras varje år av FSS liksom rökgasgivarna, liksom tidigare. Varje år görs en brandsyn av styrelsen (nytt) Södertörns Brandförsvarsförbund gör återkommande inspektioner, liksom tidigare.
/Styrelsen
Boule
Välkommen att spela boule. Vi spelar, med start den 7 maj, på måndagar 10.00 och torsdagar 18.00. Detta om vädret tillåter. Platsen är fotbollsplanen. Alla är välkomma! Klot finns att låna.
Följ oss på Facebook. Klicka här boule
Störningsjour
Från 1 mars 2018 är Bevaknings Assistans vår nya störningsjour och har
telefonnummer 08 - 124 516 90. Det är Sjötungans eget nummer, så de vet varifrån du ringer.
Men du måste även uppge dina kontaktuppgifter för administrationen ska bli korrekt.
Du är dock anonym för dina grannar. Den störande debiteras 1500kr för utryckningen.
Relaxrummet
I avslutning till bastun finns relaxrummet (invigt februari 2018). Här kan du sitta och koppla av efter bastubadet. Du kommer in i relaxrummet från bastun med din nyckelbricka. Men du kan inte komma tillbaka till bastun så glöm inte att ta med dina tillhörigheter.

bastu
Valberedningen
Vill du vara med och påverka? Just nu söker valberedningen efter nya personer till styrelsen Onsdagen den 23 maj 2018 har föreningen årsmöte och valberedningen söker personer som är intresserade av att sitta i föreningens styrelse. valberedningen Läs mer här
HLR hjärt–lungräddning
Kursen är den 7 februari klockan 18.00 i styrelselokalen. Kursen tar knappt 2 timmar
Än finns några platser kvar. Anmäl dig till
Aune Nordlund, telefon 073–9033046 eller Gunilla Lovén, telefon 070–7671296
2018-01
Schaktarbete börjar
Torsdagen den 18 januari börjar schaktarbeten för att inspektera och senare installera nya kallvattenrör. Arbetet startar uppe i de södra delarna av området.
2018-01-17
2017
Aktivitetsgruppen

Adventskaffe. Torsdag 14 december klockan 19.00 adventsfika Läs mer här

2017-12
Däckbytar dags
Tisdagen den 24 oktober, kl. 19.00-19.45
Torsdagen den 26 oktober, kl. 19.00-19.45
Lördagen den 28 oktober, kl. 17.00-17.45
Tisdagen den 31 oktober, kl. 19.00-19.45
Torsdagen den 2 november, kl. 19.00-19.45
Lördagen den 4 november, kl. 17.00-17.45
Tisdagen den 7 november, kl. 19.00-19.45
Torsdagen den 9 november, kl. 19.00-19.45
Lördagen den 11 november, kl. 17.00-17.45
Tisdagen den 14 november, kl. 19.00-19.45
Lördagen den 18 november, kl. 17.00-17.45
Tisdagen den 21 november, kl. 19.00-19.45
Torsdagen den 23 november, kl. 19.00-19.45
Lördagen den 25 november, kl. 17.00-17.45

Byte till de nya nyckelbrickorna sker under vecka 40-42.
Efter detta datum fungerar endast de nya nyckelbrickorna.
Gamla nyckelbrickan slutar fungera 30 juni
Efter den 30 juni kan du inte använda de gamla nyckelbrickorna.
Vi tänker på miljön och slänger de gamla nyckelbrickorna i grovsoprummen bland elektronik avfall.
Slängd reklam i porten
Många har valt Ej reklam på sin brevlåda. Nu verkar det som reklamutdelaren inte orkar bära med sig reklamen tillbaka. Ser det ut så här i din port skicka mig ett mail Stefan Bengtsson
2017-06
Svar på fråga om höjd elförbrukning
Korrigering av poster i årsredovisningen 2016.
Efter fråga under årsmötet så har felet vad beträffar ökad EL kostnad korrigerats då en fjärrvärmefaktura på 625543kronor felaktigt bokförts som Elkostnad.
Elkostnad är efter denna korrigering 1 284 259 kr vilket är en minskning jämfört med 2016 på 174317 kr.
Fjärrvärmekostnaden ökas med 625543 kr och blir 6 607 060 kronor, det är en minskning jämfört med 2016 om 291807 kronor. /Styrelsen/
2017-05-29
Vi valde ny ordförande på stämman
Till ny ordförande valdes Björn Bergström. Här ser vi Björn, i mitten, avtacka avgående ordförande Bengt Rapp. "Blomsterflicka" är styrelsens Leila Isaksson avtackning
2017-05-17
Nya stadgar 2017
Finns här
2017-05-17
Årsmöteshandlingar
Årsredovisning 2016, Klicka här
2017-05-15
Storsäckar, byggsäckar, Big Bags
Planerar du att använda byggsäckar. Nu krävs tillstånd av styrelsen.
Läs mer under A-Ö/Ombyggnad. Eller klicka här
Här finns Direktiv angående användnine av storsäcker som du ska skriva ut och lämna in.
2017-04-28
Nästa Boule 1 maj 10.00
Nästa Boule är den 1 maj 10.00. Om vädret tillåter. Vi är vid fotbollsplanen. Kom du också! Klot finns. Har ni några frågor ring
Aune 0739033046 eller Peter 0707500439 boule
2017-04-24
Problem med e-post
Detta står att läsa på Bredbandbolagets hemsida:
31 mars, 17:17 Uppdatering från tekniker För närvarande har vi en störning på e-posttjänsten. Felsökning pågår och vi arbetar intensivt med att åtgärda problemen. Vi beklagar oss för de kunder som upplever problem med tjänsten. Vi kan i dagsläget inte ge ett besked om när störningen är åtgärdad, men kommer hålla er fortsatt uppdaterade med mer information.
2017-03
Spela Boule
Kom och spela Boule med oss. Banan finns vid fotbollsplanen
Måndagar klockan 10.00 med början den 24 april, om vädret tillåter. Passar unga som gamla. Klot finns.
Har ni några frågor ring Aune 0739033046 eller Peter 0707500439
Välkommna
Klicka på bilden. valberedningen
2017-03
Ventilationen
Upphandlingen med HA-ventilation är klar.
De drar igång med felsökning och åtgärder i systemet under vecka 11.
2017-03
Valberedningen söker efter nya personer till styrelsen
Klicka på bilden. valberedningen
2017-02
Tippa 13 rätt.

Här är rätta svaren.
Vi gratulerar alla vinnarna som fick blomstercheckar som pris.
Klicka på bilden. 13rätt

2017-01
Portinfo 1
 • Viktigt om plastförpackningar
 • Tippa 13 rätt. Hur gick det?
 • Tvättstugorna i M38 och 54 är stängda.
 • Upphandling av driften för ventilation.
2017-01
Fastighetsbox monteras i M104.

Så här kommer det att se ut. Monteringen är inte riktigt klar.

fastighetsbox
2017-01
Ingen förändring av postutdelningen
PostNord har fått information om att fastighetsboxar kommer att installeras under våren. Det innebär att ingen förändring kommer att ske från och med 2017-01-23
2016
Vattenläckan lagad
Vattenläcka
vattenläcka Nere på Myggdalsvägen.
Läs mer här Tyresö.se
2016-12-15
Portinfo 8
 • Balkonginglasning
 • Måndagsträffen
 • Fyrverkerier
 • Julklappspapper
 • Julgranar efter jul
 • God Jul och Gott Nytt År
Läs mer här
2016-12
Vi i Sjötungan
vi i sjötungan Läs mer här
2016-12
Aktivitetsgruppen

Adventskaffe. Torsdag 8 december klockan 19.00 adventsfika Läs mer här

2016-12
Kallelse extra stämma 24 november 2016
Kallelse extra stämma
Nya stadgar 2017
2016-11
Mark
fruktträdgård
Foto Bo Gustafsson
På gräsmattan mellan hus 42-44 och 52-54 kommer det att planteras åtta fruktträd. Det blir två äppelträd, två päronträd, två plommonträd samt två körsbärsträd. Träden kommer att vara ganska lågväxande så att man lätt ska kunna plocka frukten utan att behöva använda stegar. Vi hoppas och tror att detta kommer att bli ett uppskattat inslag i vår fina förening. Till glädje för alla boende som i framtiden kan plocka färsk, ekologisk frukt.
2016-11
Portinfo 7
 • Dags för däckbyte
 • Nya skyltar i grovsoprummen
 • A-garaget
2016-10
planteringM6
Ombyggnad vid M6
Mark
Grillplatsen utanför M100 är nu klar. Det är två avdelningar med en kryddträdgård emellan. Där finns två grillar, två stora papperskorgar samt en behållare för engångsgrillar. Hoppas ni får trevliga grillstunder där. Ytterligare en grillplats är färdigställd utanför M68. Där kommer spaljén med tiden att täckas med klätterväxter och platsen är omringad av vinbär och rhododendron. Lekplatsen utanför M110 är nymålad och upprustad. De nya planteringarna utanför M90-98 är klara och ser i dagsläget lite ynkliga ut men kommer att med lite sol och vatten snart vara uppväxta och fina. Till hösten kommer platsen mellan M6 och centrumingången att få ett nytt utseende med stenar i olika storlekar med klätterväxter och buskar. Där är idag mycket slitet och ger ett trist intryck när man går in i området. Vill ni ha en plats för era cyklar så finns det plats för 15 st i hushållssoprummet utanför M6. Det är föga utnyttjat idag.
2016-07
Portinfo 6
 • Grillning
 • Måndagsträffen stänger för sommaren
2016-06
Portinfo 5
 • Varning för tjuvar
 • Protokoll från stämman
 • Grovsoprummen kommer att kameraövervakas
2016-05
Mark
Markarbete i området är i full gång. Utanför M 90-98 är det utgrävt för nya, stora planteringar och utanför M100 har arbetet tagit fart med att iordningställa 2 grillplatser med en örtagård emellan. Ytterligare en grillplats är på gång utanför M 68. Dessutom ersätts sandlådan utanför M56 med plattor och fler bänkar. Stora lekplatsen utanför M110 har fått en ny gungställning och den stora lekställningen har reparerats och kommer dessutom att både tvättas och målas i sommar. Till hösten planeras att snyggas till mellan M6 och centrum där det idag ser väldigt trist ut. När så många och stora markarbeten pågår kan det bli lite olägenheter i form av högar med jord och grus vilket vi ber er ha överseende med och istället se fram emot hur fint det kommer att blir när allt är klart. Växter planteras under vecka 23
2016-05
Portinfo 4 2016
 • Detta är helt oacceptabelt. Om grovsoprum M20
2016-05
Portinfo 3 2016
 • OBS! Stämman ny plats
 • Felanmälan, så här gör du
 • Dags för däckbyte
Öppettider
Söndag 27 mars 15.00–15.45
Tisdag 29 mars 19.00–19.45
Torsdag 31 mars 19.00–19.45
Lördag 2 april 15.00–15.45
Tisdag 5 april 19.00–19.45
Torsdag 7april 19.00–19.45
Söndag 10 april 15.00–15.45
Tisdag 12 april 19.00–19.45
2016-03
Portinfo nr 2 2016
 • Rasta inte din hund i området
 • Plocka upp efter din hund
 • Möjligheten att betala med mynt försvinner
 • Inga ytterskor i gymmet
Portinfo nr 1 2016
 • Motioner till stämman
 • Ta vara på din cykel I
 • Ta vara på din cykel II
 • Gymmet – familjeavgiften upphör 1 april
 • Mata inte fåglarna
logga