logga
Förvaltningen är delad i 6 delar

Ekonomi/administration
HSB Stockholm logo
ServiceCenter
010-442 11 00
Telefontid måndag-fredag 0700 - 17.30

Överlåtelse av bostadsrätt, panter, garage, bilplats, förråd och lokaler, avgifter, hyror, inre fond mm

Vid all kontakt med föreningen eller HSB ska lägenhetsnumret finnas till hands. Detta är en till 3 siffror. Brf nr XXX
Skatteverkets (SKV) nummer är alltid 4 siffror och har inget med föreningen att göra utan är endast avsett för din folkbokföring.
Ovanför varje lägenhetsdörr finns en skylt med dels föreningens lägenhetsnummer dels SKV-numret. SKV-numret ska anges vid in eller utflyttning och i andra kontakter med skatteverket.
HSB Stockholm aviserar årsavgifterna kvartalsvis. Postgironummer för betalning av avgifter/hyror är 84 14 00 –5. För att autogiro skall fungera fortsättningsvis måste ni ansluta Er till HSB Stockholms post- eller bankgiro. Anmälan/medgivandeblankett kan erhållas från HSB Stockholm ServiceCenter Tel 010-442 11 00

Fastighetsskötsel
FSS Fastighetsservice AB logo
Felanmälan fastighetsskötsel
Vardagar 8.00 - 16.00
Akuta fel. Efter kontorstid och helger.

Städning
HSB Städ logo

Kontaktperson Kimberly Gullö

Störningsjour
Bevaknings Assistans AB logo
Telefontid 22:00 - 07:00 alla dagar i veckan.
Det är dyrt för föreningen att anlita störningsjouren. Kontakta om möjligt styrelsen först.

Bevakning.

P-övervakning
Q-Park logo
Q-Park sköter P-övervakningen inom Sjötungan.

logga