logga
miljö
Miljöarbete i föreningen
Miljöhusen
Det finns åtta miljöhus i området. I dessa finns märkta kärl för källsortering. Du öppnar med din tag. Miljöhusen är öppna dygnet runt.
Återvinningshus/Grovsophusen
I området finns tre sophus som är avsedda för pappersavfall och grovsopor. Pappersavfall slängs i kärlen i pappersrummet. Wellpapp viks ihop och läggs i vagnarna. Grovsopor slängs i kärlen i grovsoprummet. Du kommer in i sophusen med din tag. Återvinningshus/Grovsophusen är öppna 07-21
Allt miljöfarligt avfall
Allt miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas vid miljöstationerna i kommunen. Med miljöfarligt avfall menas till exempel oljerester, färgrester och lösningsmedel.
Medicin
Gammal och överbliven medicin skall lämnas på apoteket.
Ytterligare information
Listan över miljöfarligt avfall kan göras oändligt lång. Behöver Du information om vilka regler som gäller kan Du kontakta Tyresö Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Se även Tyresö kommuns hemsida. Vi har samlat en del länkar nedan som kan vara till hjälp.
Miljöpolicy fastställd av styrelse
Föreningen har mottagit ett miljöstipendium av HSB.s Riksförbund.
Länkar

logga