logga
Ordförande
Björn Bergström
Bygg

Vice ordförande
Bo Gustafsson
Upphandling, bygg, kontrakt

Sekreterare
Bertil Neij
Studieombud, försäkringar, avfall, däckförvaring

Ledamöter
Hans-Göran Vistrand
Bygg, brand, däckförvaring, gym

Jaime Martinez
Ventilation, bygg

Leila Isaksson
Bastu, städning, ungdomslägenheter, gästlägenheten, bevakning

Lena Wiklund
Mark, gästlägenheten, störningsärenden

Stefan Bengtsson
IT, hemsida, info, gästlägenheten, brand

Suppleant

Lukas Sveman
Upphandling, ungdomslägenheten, ventilation, ekonomi, bygg, hissar

HSB-representant
Jan Stefan Dahlgren

Valberedning
Aune Nordlund
Sammankallande

Gunilla Lovén

Victor Aronsson

Revisorer
Olle Wicander

Olle Åkerlind

Information
Information

Ungdomslägenhet
Ungdomslägenhet

Gästlägenhet
Gästlägenhet


2018-06