logo
Styrelsen 2022 - 2023

Ordförande

Lukas Sveman

070–789 90 58

ordforande@sjotungan.se


Vice ordförande

Jessica Bolonassos

073-3600153

viceordforande@sjotungan.se


Sekreterare

Bertil Neij

073–6543801

sekreterare@sjotungan.se


Ledamöter

Fredrik Sander

fredrik.sander@sjotungan.se


Gabriela Reyes Quinonez

gabriela.reyesq@sjotungan.se


Mikaela Olsson

mikaela.christina.olsson@sjotungan.se


Stefan Bengtsson

stefan.bengtsson@sjotungan.se


Jan Stefan Dahlgren

Allmänna frågor

stefan.dahlgren@hsb.se


Valberedning

Sammankallande

Gunilla Lovén

ghellgren@gmail.com

070–7671296


Leila Isaksson

leila.isaksson@bredband.net

070–7671296


Revisorer

Sammankallande

Mattias Matti

070–5265471

matti.mattias@gmail.com


Information

Information

info@sjotungan.se


Ungdomslägenhet

Ungdomslägenhet

ungdomslgh@sjotungan.se


Gästlägenhet

Gästlägenhet

073–6533807

uthyrning@sjotungan.se


Inloggning för mäklare

Inloggning, mäklare


"Stefan D arbetar på HSB Stockholm och Lukas S på Wahlros Byggprojektledning, som båda är leverantörer till föreningen. Ingen av dessa styrelsemedlemmar fattar beslut i frågor som rör deras respektive arbetsgivare (eller därtill kringliggande tjänster och produkter), och har ingen personlig vinning av huruvida föreningen köper tjänster från deras arbetsgivare eller ej. Styrelsen har stor erfarenhet av att hantera den här typen av frågor eftersom föreningen redan från starten alltid haft en styrelseledamot som arbetat på HSB, och arbetet granskas löpande av såväl externa som interna revisorer. Styrelsen har konsulterat flera jurister för att säkerställa att anställningsförhållandena varken ska vara otillåtna eller i övrigt ett hinder för uppdragen i styrelsen. Både HSB Stockholm och Wahlros Byggprojektledning konkurrensutsätts löpande utifrån pris, kvalitet och externa referenser."


2022-06
logo