logo
Styrelsen 2020 - 2021

Ordförande

Björn Bergström

avtal, förvaltning, ekonomi

073–6543804

ordforande@sjotungan.se


Vice ordförande

Lukas Sveman

ekonomi, fastighetsförvaltning

070–7899058

viceordforande@sjotungan.se


Sekreterare

Bertil Neij

fastighetsförsäkringar, avtal, däckförvaring

073–6543801

sekreterare@sjotungan.se


Ledamöter

Jessica Bolonassos

juridiska frågor, avtal

jessica.bolonassos@sjotungan.se


Hans Håkansson

fastighetsstatus/besiktning, avtal, ekonomi, inköp

hans.hakansson@sjotungan.se


Leila Isaksson

gästlägenheten, ungdomslägenheter städning, lokaler, gym

leila.isaksson@sjotungan.se


Stefan Bengtsson

IT, hemsida, info, gästlägenheten

stefan@sjotungan.se


HSB-representant

Jan Stefan Dahlgren

stefan.dahlgren@hsb.se


Valberedning

Sammankallande

Victor Aronsson

v.aronsson@gmail.com

 076–3400715


Gunilla Lovén

ghellgren@gmail.com

070–7671296


Revisorer

Sammankallande

Mattias Matti

070–5265471

matti.mattias@gmail.com


Information

Information

info@sjotungan.se


Ungdomslägenhet

Ungdomslägenhet

ungdomslgh@sjotungan.se


Gästlägenhet

Gästlägenhet

073–6533807

uthyrning@sjotungan.se2021-09
logo