logo
Miljöarbete
miljö

Miljöarbete i föreningen

Miljöhusen

Det finns åtta miljöhus i området. I dessa finns märkta kärl för källsortering. Du öppnar med din tag. Miljöhusen är öppna dygnet runt.


Återvinningshus/Grovsophusen

I området finns tre sophus som är avsedda för pappersavfall och grovsopor. Pappersavfall slängs i kärlen i pappersrummet. Wellpapp viks ihop och läggs i vagnarna. Grovsopor slängs i kärlen i grovsoprummet. Du kommer in i sophusen med din tag. Återvinningshus/Grovsophusen är öppna 07.00-18.00


Allt miljöfarligt avfall

Allt miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas vid miljöstationerna i kommunen. Med miljöfarligt avfall menas till exempel oljerester, färgrester och lösningsmedel.


Medicin

Gammal och överbliven medicin skall lämnas på apoteket.


Ytterligare information

Listan över miljöfarligt avfall kan göras oändligt lång. Behöver Du information om vilka regler som gäller kan Du kontakta Tyresö Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Se även Tyresö kommuns hemsida. Vi har samlat en del länkar nedan som kan vara till hjälp.

Miljöpolicy fastställd av styrelse

Föreningen har mottagit ett miljöstipendium av HSB.s Riksförbund.


Länkar

Tyresö kommuns hemsida.

Kretsloppscentralen Petterboda

Sorteringsguide Tyresö kommun 2021-102022-03
logo