logo
Vi i Sjötungan

Föreningens tidning Vi i Sjötungan

För att alla medlemmar i området skall veta vad som händer, ger styrelsen ut en medlemstidning, som heter "Vi i Sjötungan". Den planeras komma ut med minst en gång per år men med brist på material så är det svårt. I "Vi i Sjötungan" kan Du bland annat läsa om föreningens ekonomi, styrelsens beslut, aktiviteter som har varit eller skall komma. Tidningen är öppen för alla "Sjötungor". Du får gärna skriva artiklar, roliga historier eller dikter. Manus kan Du lägga i brevlådan på Myggdalsvägen 102 eller skicka via e- post till den som sköter informationen i styrelsen. Vem det är framgår av lappen i porten och på föreningens hemsida. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att avgöra vad som skall tas in i tidningen. Ju fler som medverkar i tidningen, desto rikare blir innehållet. Om Du inte vill skriva själv, men har något bra tips hör av Dig till styrelsen. Ansvarig utgivare: Ordföranden Tidningens upplaga 650 exemplar. Tidningen är i PFD format, det gör att du måste ha Adobe Acrobat Reader.


2022-03
logo