logo
Sjötungan A – Ö

Här är det mesta sammlat på ett och samma ställe.

Använd snabbindexet för att snabbare hitta det du söker. Sidan uppdaterad 2024-06

Välkommen till Sjötungan

Vi hälsar Dig välkommen till bostadsrättsföreningen Sjötungan, som är en av flera HSB-bostadsrättsföreningar i Tyresö. I Tyresö har människor bott sedan mycket, mycket lång tid tillbaka. De första spåren av bebyggelse är ända från 3.000 f. Kr. Tyresö var länge en jord­bruksbygd befolkad av småbönder och torpare under Tyresö slott och Kumla Herrgård. Men under 1900-talet började stock­holmarna söka sig hit för att bygga sommarstugor i den vackra skär­gårdsnaturen. Fler och fler slog sig ned permanent och från 1960 – då de första lägenheterna i Bollmora blev klara – gick det med en svindlande fart. Befolkningen ökade från 5.000 år 1960 till 30.000 i mitten av 70-talet.I slutet av 2014 uppgick innevånarantalet i Tyresö till drygt 45000 invånare. Tyresös gamla historia lever kvar kring kyrkan och slottet men också i de gamla ortnamnen. Bollmora till exempel var en bondgård, där gamla Ericsson fabriken ligger. Myggdalsvägen har fått sitt namn efter Myggdalens torp, som revs 1965 för att ge plats åt Bollmora centrum (numera Tyresö centrum). Samtidigt som Bollmora centrum kom till, planerades ett nytt bostadsområde öster om centrum. Bostadsrättsföreningen Sjötungan var född. När alla hus stod färdiga 1968 fanns här 604 lägenheter fördelade på sjutton låg­hus och sju höghus på en markyta av 116.000 kvadrat­meter vilket motsvarar cirka 17 stycken fotbollsplaner. . . Vi hoppas att Du kommer att trivas bland alla andra "Sjötungor". /Styrelsen


A

Aktivitetsgruppen

Hej, välkommen till Sjötungan boule. Vi spelar på fotbollsplanen måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 17.00 om vädret tillåter. Kom med du också! Klot finns att låna. Vi har inte bara spelat boule. Vi har även hunnit med lite festligheter. Vi har haft midsommarfest, kräftskiva och surströmmingsfest. Mycket trevligt, kan vi lova. Vill du veta mer, följ oss på Facebook så ser du när vi kör igång till våren – sommaren igen. Sök på Sjötungan Boule i Facebook


Andrahandsuthyrning / Andrahandsupplåtelse

Viktig information om andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Vad som gäller vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt regleras i förningens stadgar samt i bostadsrättslagen. I stadgarna framgår av 40 § att du som bostadsrättshavare får upplåta din lägenhet i andra hand till annan självständig brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte ger samtycke kan bostadsrättshavaren ändå ges rätt till andrahandsupplåtelse om tillstånd lämnas av hyresnämnden. Om bostadsrättshavaren upplåter bostadsrätten i andra hand utan föreningens eller hyresnämndens samtycke kan nyttjanderätten till lägenheten ses som förverkad enligt 44 § i stadgarna. För att ansöka om andrahandsuthyrning finns blankett att hämta på hemsidan.


En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå då man för en viss tid inte kan bo i lägenheten, t.ex. vid arbete eller studier på annan ort. Bostadsrättslagen ger anvisningar om i vilka fall andrahandsuthyrning kan respektive skall beviljas. Inom den ramen måste i varje enskilt fall styrelsen eller, i sista hand, hyresnämnden ge tillstånd för en andrahandsuthyrning.


En bostadsrättshavare får hyra ut sin bostadsrätt i andra hand endast om styrelsen lämnat skriftligt medgivande.
Om skriftligt medgivande saknas kan bostadsrättshavaren förlora rätten till bostaden.

Bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningen. Från 2024 tar föreningen ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften uppgår till 10% av gällande prisbasbelopp per helår. Prisbasbeloppet för 2024 är 57300:-. Detta innebär att årsavgiften blir 5730:-, månadsavgiften blir då 477:-. Avgiften läggs som en extra post på er månadsavi.


Det är inte tillåtet att korttidsuthyra bostadsrättslägenheten.

Här kan du läsa mer om andradandsuthyrning / andrahandsupplåtelse (Pdf-fil) Andradandsuthyrning.
Blankett för ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse Andrahandsupplåtelse


Ansvar

Förvaltning av fastighet och lägenhet: ansvarets uppdelning Huvudregeln är att man som medlem i föreningen svarar för skötsel av sin egen lägenhet, medan föreningen svarar för att fastigheterna fungerar och underhålls. även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt vad gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningen mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. är du tveksam läs stadgarna eller fråga styrelsen. Våra stadgar Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister vare sig de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade.

Avflyttning

Från och med november 2018 införs en obligatorisk överlåtelsesyn vid överlåtelse av bostadsrätten. Detta med anledning av att vi vid rör- och ventilationsinspektionerna har funnit en hel del fel och brister i lägenheterna. Besiktningen utförs av en fristående besiktningsman och bekostas av säljaren.


B

Badrum, renovering

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen. Målning och tapetsering av lägenheter ansvarar innehavaren själv för. Det är ganska vanligt att medlemmarna rustar upp sina badrum till modernare standard. Här är fuktskydd A och O. Kontakta alltid fastighetsskötaren före badrumsrenovering för bl.a. en kostnadsfri fuktmätning. Om man vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste man först ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet är sedan villkorat av att de s k GVK-normerna följs, och arbetet skall utföras av en auktoriserad firma. Byggavfall får inte läggas i återvinningshusen.


Balkong

Balkonginglasning

BRF Sjötungan har inget generellt bygglov för balkonginglasning. Styrelsen har undersökt frågan med kommunen, och tyvärr landat i att det är för kostsamt för föreningen att gå vidare med detta i dagsläget. Boende som vill göra nya balkonginglasningar kommer således även fortsättningsvis att behöva egna bygglov. Så här gör du: •Du söker tillstånd från styrelsen - vilket du får. Blankett finns på hemsidan och att hämta på måndagsträffen. Inglasning från NIKA Inglasning är den enda styrelsen godkänner • Du ansöker om bygglov från kommunen •Du kontaktar NIKA inglasning, www.nika.se, och gör din beställning. NIKA kan även hjälpa dig med din bygglovsansökan till kommunen. NIKA har visat sig vara mycket hjälpsamma.
Mer information: NIKA Inglasning AB Mätarvägen 9 196 37 Kungsängen 08-41041763 www.nika.se

2022-12

Målning balkonggolv

Som bostadsrättshavare svarar du för ytbehandling av balkonggolvet. Sika Floor 2530W kulör grå NCS 3005-G80Y är den färg som ska användas. Om det har uppstått sprickor i golvet eller något annat du undrar över kontakta styrelsen innan du målar.

Målning balkongväggar och tak

Beteckning på den färg som ska användas Sto V100 kulör NCS S 0502-Y

Behöver du hjälp att måla

Kontakta SEHED som renoverade våra balkonger för några år sedan. Deras hemsida finns här. sehedtresson.se/

Renovering av samtliga balkonger gjordes under 2007-2008. Bl.a. sattes balkonglådehållare upp på utsidan av balkongräcket. Inga ingrepp t.ex. målning, håltagning får göras utan styrelsens tillstånd. Balkongen är en del av fasaden. Inglasning av balkong Klicka här
Beställning av vinterlist till balkonginglasningen. Här finns blanketten (Pdf-fil) Klicka här

Borra på balkongen

Det är inte tillåtet att borra i väggarna, golvet eller taket på balkongen

Eluttag

Att montera ett eluttag på balkongen är tillåtet ocm det utförs av en fackman.


Barnvagnsrum

Barnvagnsrum finns i de flesta husen på nedre botten i trapphusen. Gamla portnyckeln/tvättstugenyckeln passar till barnvagnsrummet.


Bastu / Relaxrummet

Bastu med tillhörande duschrum finns i M 90. Bastun är endast tillåten för Sjötungans boende som är medlem! För att få tillgång till bastun krävs att du fyller i anmälningsblankett som Du får på Måndagsträffen eller under "blanketter" här på sidan. Avgiften är låg, 50 kr per hushåll per månad, avgiften dras på Din avgiftsavi från Fastighetsägarna. Bastun går på och av via timer. I avslutning till bastun finns relaxrummet (invigt februari 2018). Här kan du sitta och koppla av efter bastubadet. Du kommer in i relaxrummet från bastun med din nyckelbricka. Men du kan inte komma tillbaka till bastun så glöm inte att ta med dina tillhörigheter.
Öppet tider: Dagligen 12-21
Vill du säga upp ditt bastumedlemskap kontaktar du Fastighetsägarna Service se under förvaltning

Bastu medlemskap, blankett Pdf–fil


Bevakning

Det är Bevaknings Assistans AB som har hand om bevakningen i Sjötungan se under Förvaltning.


Blanketter

Här finns de flesta blanketter samlade på ett ställe. Samtliga dokument är PDF–filer. För att läsa dem behöver du Adobe Reader. Adobe Reader den kan du hämta gratis här: https://get.adobe.com/se/reader/


Balkong
Beställning av vinterlist Vinterlist.pdf
Bastu
Bastumedlemskap Bastu.pdf
Gymmedlemskap
Gymmedlemskap Gym.pdf
Fullmakt
Fullmakt i samband med stämman Fullmakt.pdf
Nycklar
Information elektronisk nyckel Nyckelinfo.pdf
Beställning elektronisk nyckel Nyckelbricka_best.pdf
Beställning extra elektronisk nyckel Kvitto_nyckelbricka_extra.pdf
Beställning elektronisk nyckel företag Kvitto_nyckelbricka_foretag.pdf
Ungdomsbostäder
Ansökan ungdomsbostad Ansokan_ungdo.pdf
Ombyggnad
Ombyggnad lägenhet Ombyggnadlagenhet.pdf
Direktiv angående storsäckar Direktiv storsäckar.pdf ..
Andrahansupplåtelse
Andrahandsupplåtelse Andrahandsupplåtelse.pdf (2sidor)

Blomjord

Det är kanske dags att plantera om i krukorna. Den gamla blomjorden slänger du i hushållssoporna och absolut inte bakom våra grovsophus eller någon annanstans utomhus


Borrmaskin

Föreningen har flera slagborrmaskiner med borrar som Du kan få låna max en vecka. Kontakta Fastighetsägarna Service. Måndag till torsdag 07.00 –17.00 och fredag 07.00 – 16.00. 08 –617 76 00 för bokning och vid återlämning. Eller kom till Måndagsträffen.


Brandskyddsregler

Man får ej:

 • Ställa upp källardörrar.
 • Ställa upp porten.
 • Ha dörrmatta utanför lägenhetsdörren.
 • Ställa barnvagnar, cyklar, soppåsar, kälkar, möbler, krukväxter, skor mm. i trapphuset. D.v.s. inga lösa föremål i entré eller trapphus!
 • Ställa möbler, kartonger, brädor mm. i källargångar eller andra allmänna utrymmen.
 • Parkera cyklar, barnvagnar, kundvagnar etc. i entrén.
 • Förvara bensin, dieselolja, bensinmotorer (ex. mopeder) eller gastuber i bostads-fastigheterna (lägenhet, cykelförråd, källarförråd, källargång, trapphus, entré mm.). Självklart inte heller andra motorbränslen eller explosiva ämnen.
 • Kasta cigarett-fimpar etc. från balkong, fönster eller på marken.
 • Dessutom:
 • Alla el-installationer ska vara fackmannamässigt utförda. Större installationer (ex. el till balkong, golvvärme) skall i förväg vara godkända av styrelsen. Felaktiga installationer kan orsaka brand!
 • Inom föreningens mark får grillning endast ske på föreningens anordnade grillplatser.
 • Bilar får självklart inte parkeras inne på gårdarna, framför bommar eller på andra otillåtna platser där de kan vara till hinder för räddningstjänstens fordon.
 • Din lägenhet bör vara försedd med brandvarnare.
 • Förbudet mot lösa föremål i entré och trapphus avser inte i första hand att dessa kan brinna, utan att dessa föremål hindrar utrymning vid brand. Vid brand kommer brandrök samt ev. elavbrott att göra att sikten i trapphuset blir obefintlig. Vid utrymning kommer då dina grannar att snubbla över din barnvagn, cykel eller soppåse och inte komma ut till säkerheten. Dessa regler är i överensstämmelse med föreningens ordningsregler och stadgar samt gällande lagstiftning och måste därför följas.
 • Allmänna råd
 • Starta ej diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du kan somna eller går hemifrån.
 • Släck TV:n på kvällen med knappen på TV-apparaten (ej fjärrkontrollen).

Om det börjar brinna

  Om det börjar brinna. även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand. Gör så här om det börjar brinna hemma hos dig:

 • Rädda först dem som är ilivsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut iett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. En stängd lägenhetsdörr hindrar att fylla trapphuset med livsfarlig rök. Gå till återsamlingsplatsen. Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig isäkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna. Brinnande fett/matolja i kastrull eller stekpanna får absolut inte släckas med vatten! Kväv elden med ett lock eller dylikt. Brinnande olja och vatten i kombination orsakar explosion och svåra brännskador!
 • Om det brinner hos en granne:
 • Stanna i din lägenhet! Ge dig aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Din lägenhetsdörr skyddar dig i minst 30 minuter. Invänta räddningstjänsten som hjälper dig i säkerhet. Det är röken som dödar – inte elden!
 • Skydda dig mot brand hemma
 • Här finns en utmärkt broschyr om hur du skyddar dig mot brand i hemmet utgiven av MSB.
 • Skydda dig mot brand hemma.pdf. Klicka här


Bredband

Bredband, tv och telefoni. Från den 1 august 2021 ingår höghastighetsbredband via Telenor 250/250 Mbit/s i din avgift.

Bredbandsuttaget sitter i hallen, om du saknar uttag kan det bero på att tidigare medlem inte släppte in entreprenören när installationen utfördes vilket var frivilligt. Behöver du hjälp med installation av nytt uttag, kontakta fastighetsägarna. Kostnaden för denna installation kommer debiteras dig som medlem.

Här kan du läsa mer 2021-04

Telenor deras hemsida finns här https://www.telenor.se/

Telenor avtal med HSB finns här.

Även Com Hems bredband finns att tillgå. www.comhem.se

2022-11

C

Covid-19

Vi i Sjötungans styrelse tar Covid-19 på största allvar och har under året tvingats anpassa vår verksamhet för att bli mer smittsäker. Vi följer noga och rättar oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten samt HSB och Fastighetsägarna. Vi beklagar att det för er som boende ibland kanske upplevs som besvärligt, men vi måste göra vårt yttersta för att minska smittspridningen och vi tackar för er förståelse. Under året har vi: - Stängt Måndagsträffen, Föreningslokalen och Gästlägenheten eftersom dessa är svåra att bedriva smittsäkert - Stängt gymmet eftersom det är väldigt svårt att hålla avstånd där inne och FHM avråder från gymbesök - Säkerställt att våra leverantörer följer FHM:s rekommendationer - Införskaffat munskydd och visir som används i kontakt med boende - Gått över till digitala styrelsemöten och - i den utsträckning det är möjligt - digitala leverantörsmöten - Satt ut handsprit i områden där leverantörer och styrelsen vistas. Vi kommer fortsätta följa situationen noga och anpassa vår verksamhet därefter. Stort tack för förståelsen!


Cykelförråd / cykelförvaring

Du kan långtidsförvara Din cykel under vintern. Kom till måndagsträffen när du vill ha hjälp. I miljöhuset vid M6 finns plats för ett 20-tal cyklar.


Cykelrensning - 2024

Från och med nästa år kommer cykelrensning att ske årligen av en extern firma. Detta för att underlätta för oss alla och säkerställa att cykelrummen inte blir belamrade och överfyllda av gamla cyklar. 2023-10

Det har kommit en del frågor kring varför man valt att digitalisera cyklarna och nyttja ett externt bolag för denna hantering. Oron verkar också vara att detta ska bli kostsamt för er medlemmar och vi vill därför gå ut med kompletterande information och besvara dessa frågor. När frågan om årets cykelrensning togs upp tog föreningen in flera förslag samt offerter på detta. Föreningen har upphandlat Cykelrum.se eftersom det visade sig bli en stor kostnadsbesparing mot andra alternativ samt i förhållande till hur man hanterat detta tidigare. Cykelrum.se kan på ett enkelt sätt se vilka cyklar som finns registrerade i föreningen och vilka som kanske glömts kvar eller liknande. De förvarar bortrensade cyklar i 6 månader och hanterar allt med detta. Så det som i en första anblick ses som dyrare har blivit en kostnadsbesparing för alla medlemmar.


D

Disk- och tvättmaskiner

Du ansvarar själv för disk- och tvättmaskiner både vad gäller installation och underhåll av maskinerna och även för de skador hos dig, hos grannar och i själva fastigheten som kan uppstå om det råkar bli läckage eller översvämning. Se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar.


Däckförvaring

Möjlighet att säsongsförvara däck finns i C-garaget. Navkapslar/däcksidor förvarar du själv. Öppettider anslås i porten för vår och höst tider Vid frågor kontakta Bertil Neij, vardagar, 073-654 38 01


E

Ekonomi

När Du köpte den lägenhet som Du nu bor i, var det egentligen inte lägenheten Du köpte, utan 1/604-del av hela Sjötungans område och rätten att bo i den lägenhet Du har. Detta innebär att Du och alla vi andra har ett ansvar för vår förening och skall vara aktsamma om vår gemensamma egendom. Våra gemensamma utgifter är bland annat lån, räntor, el till gemensamma utrymmen, värme- och vatten­av­gifter, skötsel och underhåll av mark och byggnader, trappstädning och sophämtning. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad. Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Om föreningens utgifter blir högre än inkomsterna, så måste någonting göras. Då kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja avgifter och hyror. Styrelsen är enligt lag skyldig att se till att avgifter och hyresintäkter täcker föreningens utgifter. Genom att vi alla hjälps åt med att spara energi och vårda vårt område kan kostnaderna hållas nere.


El

Elsäkringarna för din lägenhet finns i ett proppskåp i lägenheten. Mätartavlan finns utanför lägenheten och du behöver inte tänka på avläsningarna. El-abonnemanget ordnar du själv med energibolaget. Vattenfall fjärravläser din mätare. Du kan själv kontrollera din förbrukning på www.vattenfall.se + pinkod som finns på din faktura.

Vid "proppskåpet" ska det ligga en ritning över eldragningen i din lägenhet. Var rädd om den och låt den ligga kvar.


Energideklaration för mäklare och köpare.

Den nya Energideklarationen finns uppsatt i portarna. Den ger dig information om byggnadens energianvändning, gäller t.o.m. 2028-05-02 (juni 2018)
Energideklaration för mäklare och köpare. Deklarationen gäller för samtliga 59 trapphus inom Brf Sjötungan. Radonmätning har utförts i ca 1/3 av lägenheterna under eldningssäsongen 2010 med fullt godkända värden. / Styrelsen Energideklaration 2008  


F

Fastighetsförvaltning

Förvaltningen är delad i 7 delar. Se mer under Förvaltning på huvudsidan. Felanmälan: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–16.00. 08-617 76 00 Akutafel, efter kontorstid och helger. 08–657 64 50 ( Endast akuta fel )


Felanmälan

Felanmälan: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–16.00. 08-617 76 00

Akutafel: efter kontorstid och helger. 08–657 64 50
( se även Jourtjänst )


Flyttning – nyckelbrickor

Vid avflyttning – nyckelbrickor

Lämna samtliga nyckelbrickor och eventuella utkvitterade nycklar till allmänna utrymmen i ett igenklistrat kuvert till föreningen. Antingen till fastighetsskötaren på måndagsträffen alternativt lägges i föreningens brevlåda på Myggdalsvägen 102A senast frånträdesdatumet.

Vid inflyttning – nyckelbrickor

Nyckelbrickor, 3 st, hämtas hos fastighetsskötaren på den måndagsträff som äger rum närmast innan tillträdet. Brickorna kommer sedan att aktiveras för att gälla från och med tillträdesdagen.


Fullmakt

I samband med stämman. Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående (= förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet

Fullmakt pdf-fil


Inga fyrverkerier

Tyresö kommun har utökat förbudsområdet för fyrverkerier kring Tyresö centrum. (december 2018) Det området innefattar även Brf Sjötungan. Det betyder att INGA fyrverkerier får användas inom Brf Sjötungan.

Läs mer på Tyresö kommuns hemsida Tyresö kommun


Föreningslokal

Lokal för möten/kalas, läs mer här


Hyra Förråd / Lokal

Behöver du hyra förråd eller lokal kontaktar du Sanna Stark på Fastighetsägarna

Telefon: 08-617 76 00 mail: kundservice@fastighetsagarna.se


Försäkring

Föreningen har vid extrastämma 2007-11-27 beslutat att teckna en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring. Du behöver därför inte teckna bostadsrättstilläggsförsäkring som komplement till din hemförsäkring.

Här kan du läsa villkoren för bostadsrättsförsäkringen en Pdf-fil. På förstasidan i dokumentet finns inloggningsuppgifter. Läs mer här..pdf-fil


Förvaltning

Förvaltningen är delad i 7 delar.
Se under "Förvaltning/Förvaltning" i menyn

Ekonomi/administration, Fastighetsskötsel, Städning, Mark, Störningsjour, Bevakning, P-övervakning


G

Garage–och parkeringsplatser

Information Parkeringsregler

På förekommen anledning vill vi informera samtliga medlemmar och hyresgäster som hyr parkeringsplats att visa hänsyn till sin granne som parkerar på platsen bredvid. Om du själv parkerar snett eller utanför din tilltänkta yta så påverkar det nästa person som behöver anpassa sin position till din bil osv tillslut när man når sista platsen finns det ingen plats kvar att parkera på det ökar även risken för parkeringsskador då många hamnar väldigt nära varandra. Vi känner till att några platser har utnötta linjer som därför inte tydligt markerar platsen men vi ber er ändå försöka att hålla er inom era parkeringsyta. Platserna på parkeringsdäck har en skylt i mitten av platsen som hjälper er med avståndet. Platserna utan garage under är markerade med stolpar där platsen tar slut. Alla parkeringsplatser är lika stora och håller sig inom standardmått dock blir våra bilar större och större och vi måste därför hjälpas åt för att alla ska få plats och för att minska risken att man får skador på sina bilar. Hjälps vi alla åt kan vi få detta att fungera!

Inom Sjötungans bostadsområde är det inte tillåtet att köra bil, men Du får köra in i området för att lasta i och ur bilen. Det är naturligtvis så, att vi alla vill ha en så bilfri boendemiljö som möjligt. Gårdarna är vår uteplats där alla skall kunna vistas utan att störas av buller och avgaser. Dessutom – OCH DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT – måste ambulans och brandkår alltid ha möjlighet att komma fram till portarna utan att hindras av parkerade bilar. För mopeder och motorcyklar finns det speciella garageplatser. För mopeder finns ett antal stolpar (Moped Gästplats) för att låsa fast sin moped utanför bostadsområdet. Behöver du garageplats för din moped ring Fastighetsskötaren 08–617 76 00 så uppdaterar de din "tag". Mopedgarage kostar ingenting. För MC garage ringer du till Fastighetsägarna . Telefonnummer se under "Förvaltning" på startsidan. MC garage kostar 150:-/ månad. För att hyra garage eller parkeringsplats ringer du till Fastighetsägarna. Telefonnummer se under "Förvaltning" på startsidan. Föreningen anlitar ett parkeringsbolag, som bevakar området Moped och motorcykelåkning är förbjuden inom området Det finns också ett flertal avgiftsbelagda gästparkeringsplatser där man betalar med app. Vill du säga upp din parkering/garage kontaktar du Fastighetsägarna Behöver du uppdatera din nyckelbricka kontakter du Fastighetsskötaren.

Ordningsregler för parkeringsgarage Klicka här pdf-fil

Laddbox för elbil

Information om installation av nya laddboxar

Föreningen har tecknat ett nytt avtal med företaget Ladda Tillsammans, entreprenören kommer med start v.4 att installera samt administrera nya laddboxar i Garage B, befintliga laddboxar byts ut mot nya och antalet laddplatser utökas från dagens 8 platser till totalt 34st platser. Du som hyr en plats med ladd möjlighet idag kommer bli uppsagd för omförhandling, detta görs mest av en formalitet då villkoren i era nuvarande garageavtal behöver justeras. Garageplatser kostar idag 6000kr/år denna avgift är lika för alla och debiteras av föreningen. Priset för en laddplats kommer – utöver den ordinarie garageavgiften – att vara 425 kronor per månad. Detta pris täcker föreningens finansieringskostnader för själva laddboxen, inklusive service och underhåll. Förutom den fasta avgiften för garageplatsen och laddboxen, måste man som boende betala laddboxens elförbrukning samt en fast månadsavgift på (f.n.) 69 kr för en extern mobilapp som styr laddningen. Priserna är inte framtagna för att generera några vinster för BRF Sjötungan, utan för att täcka BRF Sjötungans kostnader.


Laddplatsavtal - Garaget

Nu är de nya laddboxarna på plats och detta gör att man behöver teckna ett avtal för att kunna ladda sin bil. Debitering, service och underhåll sköts av ett externt bolag.

Har du en plats med laddbox och vill ladda din bil följer du nedanstående steg: Du behöver ha ett giltigt hyresavtal för garageplatsen för att kunna teckna ett avtal för elbilsladdning.

 1. Kontakta Fastighetsägarna Service via kundservice@fastighetsagarna.se och meddela att du vill teckna avtal för laddboxen. Uppge: mailadress, namn och platsnummer.
 2. Du kommer därefter få ett välkomstmail med information kring vilken app du ska ladda ner samt vilka steg du ska fullfölja för att få igång laddboxen.

Med vänlig hälsning Fastighetsägarna Service

2024-02-10

Parkeringsplatser

Boende kan hyra bilplats utomhus (250:-/mån) eller garageplats (500:-/mån). Tjänstebil debiteras dubbel avgift + moms. Kontakta Fastighetsägarna som hanterar kön.


Gästparkering

Föreningen har även 4 st. avgiftsbelagda besöksparkeringar. Besöksparkeringarna är endast avsedda för tillfälliga gäster och ej för regelbunden parkering.
Parkeringsplatsen får endast användas för personbil, max 3,5 ton, i besiktigat, godkänt och kördugligt skick. Även boende i Sjötungan kan utnyttja de här parkeringarna. Från 20240401 sköter Parkit överbakningen av våra parkeringsplatser. Ordningsregler för parkeringsgarage Klicka här pdf-fil


GDPR

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Nu när GDPR trätt i kraft (sedan den 25 maj 2018) gäller nya bestämmelser kring dina personuppgifter. Brf Sjötungan hanterar och vi har gjort vårt allra yttersta för att värna om din integritet. Nu inför julen tänkte vi passa på att påminna om vad som gäller. Föreningen har genomfört en komplett kartläggning av samtliga personuppgifter som hanteras, dels hos oss och dels hos våra leverantörer, och tagit hjälp av HSB:s jurister för att upprätta en komplett personuppgiftspolicy. Policyn finns på hemsidan och att hämta på måndagsträffen eller via felanmälan. Kortfattat så hanterar föreningen, för egen räkning, relativt lite personuppgifter. Det är främst personuppgifter som kommer in i samband med felanmälningar, motioner och övriga ärenden som lämnas in till styrelsen eller valberedningen via mail, brev eller på t.ex. måndagsträffen. Därutöver hanterar vi personuppgifter i kölistan till ungdomsbostäderna, i bokningen av gästlägenheten, och i avtal med våra leverantörer. Uppgifterna sparas i så begränsad omfattning som möjligt och raderas när de inte längre behövs. Digitalt material är bara tillgängligt för de i styrelsen som behöver ha tillgång till det. Utskriven information är inlåst i föreningens lokaler där så få personer som möjligt har tillgång till materialet. Om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Källa: Datainspektionen Man bör dock vara medveten om att man lämnar ut personuppgifter varje gång man kontaktar styrelsen och att dessa behöver behandlas i någon omfattning för att vi ska kunna hjälpa till med ditt ärende. Om man önskar vara anonym är det enklast att lämna in en anonym la pp i brevlådan vid M102A. Alla andra personuppgifter hanteras genom våra utvalda leverantörer. Dessa är HSB (samt deras underbiträden HSB Ekonomi, HSB, Allektum), Säkra Fastigheter, Fastighetsägarna Fastighetsservice, HA Ventilation, Bevakningsassistans, ManKan Hiss och Payson. Föreningen har signerat personuppgiftsbiträdesavtal eller motsvarande med samtliga leverantörer för att säkerställa att det är tydligt vad som gäller och att bestämmelserna i den nya lagen följs. Leverantörerna har endast de uppgifter som krävs och det är osannolikt att just dina personuppgifter finns hos samtliga leverantörer. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av så kallade ”Andra mottagare” - tredje parter som vid behov behandlar dina personuppgifter för egen räkning när det krävs. Dessa är primärt Skatteverket, Kronofogden, Tyresö kommun, Hyresnämnden, försäkringsbolag och vår bank, Handelsbanken.


Om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Källa: Datainspektionen


Grillning

Grillning endast är tillåtet på grillplatserna, inte utanför porten, då luktar och osar in till grannarna. Grillar gör du i föreningens grill eller medhavd plåtgrill vid grillplatsen. Engångsgrillar är inte tillåtet. I föreningens grillar ska du bara använda grillkol eller briketter. Använder du något annat bränsle kan det bli för varmt och grillen kan spricka. På balkongen är det bara tillåtet med El-grillar. Grilla med aktsamhet och hänsyn. Tänk på barnen och brandfaran.

Att grilla med engångsgrillar är inte tillåtet i Sjötungan. De blir mycket varma och kan lätt orsaka bränder. Eftersom de blir mycket varma utgör även en stor fara för barn och djur.


Gräsmattor

Så sköts våra gräsmattor. Gräsets höjd ska hållas mellan 50-120 mm. Olika höjder tillämpas efter väderlek och årstid. Putsning runt hinder utförs vid varannan klippning. Avklippt gräs ligger kvar förutsatt att inga större ansamlingar uppstår. Gräsklipp avlägsnas från hårdgjorda ytor efter klippning


Gym/styrketräning/motion

I M 110 finns en lokal med olika redskap för motion och styrketräning för en låg kostnad Här nedanför kan du hämta de dokument du behöver. Lämna dokumentet på Måndagsträffen eller till fastighetsskötaren i brevlådan M102A så uppdateras din nyckelbricka.
Åldersgränsen för att få använda motionslokalen är 16 år.
Vill du säga upp ditt gymmedlemskap kontaktar du Fastighetsägarna

Öppettider
Måndag - Fredag 7.00 - 21.00
Lördag - Söndag 10.00 - 19.00
Observera att dörren låses en
halvtimme tidigare
Här finns blanketter och information

Här finns blanketter och information

Gym medlemskap / information gymmedlemskap.pdf
Gymregler gymregler.pdf
Gym att träna Att träna styrketräning.pdf

Utegym

Föreningen har ett utegym.
På gården vid M110 finns ett utegym bestående av 5 stycken olika maskiner. De kan hjälpa dig att träna allt ifrån rygg, triceps, axlar, mage samt ben.
Utegymmet kostar inget att använda för boende.


Gästlägenhet

Nya rutiner från juni 2023

Bokning

Du bokar gästlägenheten på samma sätt som tvättstugorna. Du kan boka via nätet alternativt gå till en av tavlorna vid fristående tvättstuga 3 (vid M26 – M28), M20, M64, M96 eller vid bastun. Det är alltså respektive medlem som bokar lägenheten åt sin gäst och också ansvarar för bokningen.


Betalning

Att hyra gästlägenheten kostar 400kr/dygn. Bokade dygn debiteras i efterhand på din avgiftsavi från Fastighetsägarna. Tidigare kunde din gäst betala hyran via Payson det går inte längre så du får som medlem själv får göra upp om betalning med din gäst. Redan gjorda bokningar som betalats via Payson, ligger kvar och debiteras inte igen.


Behörighet

När man bokat lägenheten läggs behörigheten in på den boendes brickor automatiskt precis på samma sätt som när man bokat tvättstugan.


Tillgång till lägenheten

Du har tillgång till lägenheten 15.00 – 12.00 Det är du som boende som bokar ”din” gäst och det är du som medlem som öppnar lägenheten med din bricka där behörigheten finns, detta gäller bara första gången. I lägenheten finns två stycken nyckelbrickor som går till porten, lägenheten och sophusen. Dessa brickor ska ligga kvar i lägenheten vid avflyttning.


Städning

Du som medlem ansvarar för att gästlägenheten blir städad när ditt besök lämnar. Vi rekommenderar samma procedur som vid bokningens start, fota av lägenheten samt säkerställa att de två nyckelbrickorna hänger på plats. Medlem står själv för div förbrukningsvaror under hyrestiden så som toalettpapper, handtvål och diskmedel. Föreningen står för rengöringsmedel som fylls på vid behov. Börjar rengöringsmedlet ta slut får ni gärna skicka ett mail till Mail till gästlägenheten så ser vi till att det bir påfyllt.


Uthyrningsregler

Lägenheten kan endast hyras av medlemmar boende i Brf Sjötungan. Eventuell avbokning måste ske senast 14 dagar före bokat datum. Vid senare avbokning debiteras 400 kr. Lägenheten får bokas högst 7 dagar i rad. Tillträde till lägenheten sker tidigast klockan 15.00, nyttjande dagen. Max en bokning i systemet åt gången. Förbokning av lägenheten kan ske tidigast 4 månader innan uthyrning. Lägenheten ska återlämnas i städat skick, ostädad lägenhet debiteras medlem som bokat med 500 kronor. Förbrukningsmaterial såsom till exempel diskmedel, hushålls- och toalettpapper står du som medlem själv för. Bäddlinne och handdukar ingår inte. Kuddar och täcken finns för sex personer.


Ordningsregler

Allt använt husgeråd ska diskas, torkas och läggas/ställas på avsedd plats. Dammsuga/moppa och fukttorka golven. Ställa tillbaka möbler och plocka undan. Torka av handfat och toalett. Töm och torka ur kylskåp och skafferi. Rökning är ej tillåten i lägenheten. Rökning får ske utomhus under förutsättning att askkoppar används samt att aska och fimpar från cigaretterna tas om hand, ej tillåtet att fimpa i planteringar eller på marken. Inga husdjur får vistas i lägenheten (pga. allergirisk). All uppkommen skadegörelse som sker i lägenheten eller tillhörande angränsnings ytor är hyresgäst/medlem ersättningsskyldig för. Detta gäller för skada på både fasta såväl som lösa inventarier. Tänk på grannarna! Inga störande ljud mellan klockan 21.00–08.00


Jour

Vid akuta fel såsom brand, vattenskada, glaskross eller liknande vänligen vänd er till räddningstjänsten alternativt fastighetsjouren.

Fastighetsjouren: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–16.00. 08–617 76 00 Akuta fel, efter kontorstid och helger. 08–657 64 50

Är man som gäst vållande till en skada kommer utryckningen vidarefaktureras till medlem som är ansvarig för bokningen.


Ytterligare information

Brf Sjötungan har en (1) gästlägenhet som medlemmar boende i föreningen har möjlighet att korttidshyra till sina gäster pris 400:-/dygn. Lägenheten finns på Myggdalsvägen 28 och är endast avsedd för övernattning och korttidsuthyrning, där fester/sammankomster och dylikt inte accepteras. Lägenheten ligger i markplan och består av 2 rum med sovplats och matplats för sex (6) personer. Matrummet har matbord med sex stolar och två extra klaffstolar samt en dagbädd med två sovplatser. I det andra rummet finns en våningssäng som ger två sovplatser, och en bäddsoffa med två sovplatser samt sitthörna med två fåtöljer och läslampor. Lägenheten är fullt utrustad sånär som på handdukar, lakan och örngott. I lägenheten finns WC med dusch, TV, gratis Wifi, klockradio men även ett litet pentry utrustad med Micro, vatten- & kaffekokare, brödrost, kok- & stekkärl samt porslin för sex (6) personer. OBS! Det är inte tillåtet att röka eller medföra husdjur i lägenheten. Vid misskötsel kan du bli avstängd från möjlighet att nyttja lägenheten i upp till två år. Lägenheten skall vara fullgott städad då den lämnas. Städinstruktioner finns i lägenheten. Det är du som hyresgäst/medlem som ansvarar för att lägenheten är städad då dina gäster lämnar lägenheten. Vid undermålig städning, skadegörelse etc. kommer du som hyresgäst/medlem att bli ersättningsskyldig.

H

Hemförsäkringar

För ett fullgott försäkringsskydd krävs en hemförsäkring. Från 2008-01-01 behöver du inte ha tillägg för bostadsrätt. På extrastämman 2007-11-27 beslöts " Stämman beslutade att styrelsen ska teckna fastighetsförsäkring med gemensamt bostadsrättstillägg.
Från den 1 januari 2016 är det Protector Forsikring ASA som hanterar tilläggsförsäkringen.


Hissar

Under 2023 renoveras våra hissar.

Här kan du läsa mer


Hjärtstartare

I föreningen finns en Hjärtstartare i styrelselokalen M102A, ingång från gården. Förutom styrelsen och fastighetsskötare har ett tio tal personer möjlighet att komma åt hjärtstartare med sin nyckelbricka.
Är du SMS-livräddare kontaktar du vår fastighetsskötare och visar ditt ID i appen så läggs din behörighet in på din nyckelbricka


Husdjur

För hundar gäller den kommunala regeln om kopplingstvång, och att avföring ska tas upp. Detta gäller i hela Sjötungans område även lokalgatan. Katter får inte heller gå lösa i Sjötungan eftersom katter ofta utför sina behov i sandlådorna på lekplatserna. För Sjötungans hundar finns en hundrastgård intill idrottsplatsen. PLOCK-UPP gäller även här. För andra typer av djur kontakta Tyresö Kommun


I

Informationstavlan

I varje port finns en informationstavla, som visar de boendes namn samt uppgifter om styrelsens sammansättning. Dessutom finns där också uppgift om hur och när du kan komma i kontakt med förvaltningen.


Inglasning av balkong

BRF Sjötungan har inget generellt bygglov för balkonginglasning. Styrelsen har undersökt frågan med kommunen, och tyvärr landat i att det är för kostsamt för föreningen att gå vidare med detta i dagsläget. Boende som vill göra nya balkonginglasningar kommer således även fortsättningsvis att behöva egna bygglov. Så här gör du: •Du söker tillstånd från styrelsen - vilket du får. Blankett finns på hemsidan och att hämta på måndagsträffen. Inglasning från NIKA Inglasning är den enda styrelsen godkänner • Du ansöker om bygglov från kommunen •Du kontaktar NIKA inglasning, www.nika.se, och gör din beställning. NIKA kan även hjälpa dig med din bygglovsansökan till kommunen. NIKA har visat sig vara mycket hjälpsamma.
Mer information: NIKA Inglasning AB Mätarvägen 9 196 37 Kungsängen 08-41041763 www.nika.se

2022-12


Innetemperatur

Läs här om innetemperatur


Inre underhåll - reparationsfond

Inga automatiska insättningar görs längre. För att få ut pengar från inre fonden måste Du visa kvitto på material och/eller arbete. Kvitto med tydligt angivet namn, adress, lägenhetsnummer och kontonummer skickar du till: Fastighetsägarna ser sedan till att pengarna sätts in på det konto Du anger.


J

Julgranar

Julgranar efter jul Den avbarrade granen sågar du isär och lägger i en sopsäck. Sopsäcken kastar du igrovsoprummet.


Julklappspapper

Julklappspapper slänger du i kärlet för kartong/wellpapp. Inte bland tidningarna.


Jourtjänst

Om Du behöver omedelbar hjälp – när förvaltningskontoret är stängt – kan Du ringa Jouren. Telefonnumret finns på anslagstavlan i porten. OBS! Det är mycket dyrt för föreningen att anlita jouren. Om Du är tveksam, ta då kontakt med någon i styrelsen innan Du ringer. En del mindre fel kanske kan åtgärdas på något annat sätt eller vänta tills förvaltningen har öppet igen. Tänk på att även vi i styrelsen behöver sova – ring inte mitt i natten.K

Kameraklubben

Fotoklubben

Du som är intresserad av att skapa bilder med kamera och videokamera. Här får du chansen att göra det med likasinnade. Tyresö Fotoklubb


Karta

Karta över området Klicka på kartan så öppnas en större karta.


Klotter och nedskräpning

Nedskräpningen är ett problem och det kan vi bara lösa tillsammans. Släng skräp i papperskorgen! Inom vårt område är det ju vi medlemmar och ingen annan som ser till att skräp kommer bort eller att det inte alls kommer dit. Klotter bör snarast anmälas till fastighetsskötaren, som ser till att klottret tas bort så snabbt att vi visar att det inte accepteras.


Köksfläkt/Torkskåp/
Torktumlare

Här kan du läsa om vad som gäller för installation av Köksfläktar/Torkskåp/Torktumlare
Läs PDF...
Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen


L

Lokal M56

Lokal för möten och enklare festligheter.

Lokal för möten/kalas, läs mer här


Lägenhetsfördelning

Antal Storlek
6 st 1 rum och kök
181 st 2 rum och kök
38 st 3 rum och kök
381 st 4 rum och kök
11 st 5 rum och kök
Total bostadsyta: 55.548 kvm

Lägenhetsnummer

Vid all kontakt med föreningen eller Fastighetsägarna ska lägenhetsnumret finnas till hands.
Detta är en (1) till tre (3) siffror. Brf nr XXX.
Skatteverkets (SKV) nummer är alltid fyra (4) siffror och har inget med föreningen att göra utan är endast avsett för din folkbokföring. Ovanför varje lägenhetsdörr finns en skylt med dels föreningens lägenhetsnummer dels SKV-numret. SKV-numret ska anges vid in eller utflyttning och i andra kontakter med skatteverket.


Lägenhetspärmen

Här kan du läsa allt om Brf Sjötungan, t.ex. när tvättstugorna är öppna. Var rädd om den och spar den för framtida bruk. Lägenhetspärmen


M

Markis

Montera markis på balkongen. Kontakta Holmgrens Markiser de vet vilka färger som gäller och hur markisen monteras. Tänk på att du får inte borra i väggar och tak på balkongen. Länk till Holmgrens Markiser

Matavfallsinsamling

Avfallsförordningen förändras i samband med införandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall. Därför ska kommuner senast den 31 december 2023 säkerställa att bioavfall samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Det är nämligen så att våra matrester innehåller massor av energi och näring som kan bli värdefull biogas och biogödsel.
BRF Sjötungan ansluter sig därför till Tyresö kommuns matavfallsinsamling. Med jultidningen får ni en informationsbroschyr från Tyresö kommun, i den kan ni bekanta er med vad som är matavfall – exempelvis så är inte blomjord matavfall.

I juni 2023 kommer varje hushåll i föreningen få ett matavfallsstartpaket bestående av matavfallspåsar och en påshållare. Därefter kan ni hämta matavfallspåsar hos Kretsloppscentralen, Servicecenter, ICA Kvantum (Tyresö centrum), Stora Coop (Tyresö centrum) och på biblioteket. Kommunens papperspåsar är den enda typen av påsen som är tillåtet att använda i de nya markbehållarna.

I slutet av maj 2023 kommer vi att få fyra nya markbehållare för matavfallsinsamling. Dessa rymmer 1000 liter och kommer tömmas veckovis.
Tyresö kommun är tuffa när det kommer till felsortering och föreningen kommer debiteras felsorteringsavgift vid felsortering av matavfall – så snälla, nu hjälps vi alla åt att hålla nere framtida kostnader genom att sortera rätt.

Med start måndag 5 juni 2023 kommer vi att dela påsar, papperskorg utanför din dörr. Det finns 4 stycken gråsvarta kärl placerade längs lokalgatan. Du öppnar dem med din nyckeldricka. Kommunens papperspåsar är den enda typen av påsen som är tillåtet att använda i de nya markbehållarna.

VAD FÅR JAG LÄGGA I MATAVFALLSPÅSEN?

I princip kan du lägga allt du kan äta i matavfallspåsen, men även skal och mindre ben. Här kommer några exempel: • matrester, tillagade eller råa • kött, fågel, fisk, skaldjur och fiskrens • skal och kärnor från frukt och grönsaker • ägg och äggskal • teblad, tepåsar, kaffesump och kaffefilter • mindre mängd snittblommor och ofärgat hushållspapper.

VAD FÅR JAG INTE LÄGGA I MATAVFALLSPÅSEN?

• tobak, fimpar och snus • tuggummi • glasspinnar och ätpinnar • kattsand • blomjord och krukväxter • löv, gräs och grenar • blöjor, bindor och tamponger • dammsugarpåsar • grillkol och aska.


Matavfallsinformation från Tyresö kommun

Informationsbroschyr från Tyresö kommun Informationsbroschyr
Affisch Affisch


Måndagsträffen

Enklaste sättet att få svar på frågor om föreningen. Öppet helgfria måndagar 18:30 till 19:30, om inte annat meddelas. Plats: Föreningslokalen Myggdalsvägen 102A, ingång mellan portarna 102 och 104. Från 2023 år styrelsen på plats jämna veckor Fastighetsskötaren är på plats som vanligt.
Fördelar Direkt kontakt med styrelse Hjälp med problem Lämna förslag och synpunkter  


Miljö

Klicka här. Här finns massor av tips.


Mobilapp källsortera

PreZero sköter återvinningen i Sjötungan. PreZero hemsida


Mäklare – information

Överlåtelse och medlemskapsansökan registreras på NyMedlem - Logga in (ny-medlem.se) för handläggning

Ansökan ses över snarast möjligt. Överlåtelseavgift tillkommer på säljaren, 3,5% av prisbasbeloppet.

Vi frågor kontakta

Hyresredovisningen


Möteslokal M56

Nu bokar du föreningslokalen på samma sätt som tvättstugor och gästlägenheten. (Oktober 2023).
Du kan boka via nätet alternativt gå till en av tavlorna vid fristående tvättstuga 3 (vid M26 – M28), M20, M64, M96 eller vid bastun. Max en bokning per månad

Du kan även boka föreningslokalen på måndagsträffen, då hjälper fastighetsskötaren dig


Från den 4 december 2021 flyttar möteslokalen till M56, ingång från gaveln. Lokalen är nyrenoverad och rymmer ett tjugotal personer. För möten och enklare festligheter. Tänk på grannarna, inga högljudda sammankomster. Lokalen disponeras 10.00 – 21.00. Här finns tallrikar, fat, bestick, muggar, kaffebryggare, vattenkokare mm. för ca. 20 personer. Kyl/frys, mikro 2 kokplattor, diskmaskin och dammsugare.


N

Nyckelsystemet

Föreningen har ett elektroniskt låssystem. Detta medför att portarna är låsta och man måste ha en nyckelbricka (elektronisk nyckel) för att komma in. Portkoden fungerar kl 06.00 –22.00. Miljöhusen är öppna dygnet runt. återvinningshusen är låsta 18.00–07.00 En nyckelbricka beställer man av fastighetsskötaren. Enklast är att komma till måndagsträffen. Nyckelbricka, tagg eller nuddis. Kärt barn har många namn. Men du vet väl att om du tappar bort din nyckelbricka så måste du förlustanmäla den. Förlustanmäler gör du till felanmälan: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–6.00. 08–617 76 00, eller kom in till måndagsträffen. Det är ju dumt om din nyckelbricka skulle hamna i orätta händer.

Vid ett eventuelt strömavbrott så finns batteribackup som räcker ca. 8 timmar. Därefter är portarna upplåsta

För att förstärka skalskyddet och därmed öka tryggheten har föreningen tidigare installerat ett digitalt låssystem till husets allmänna utrymmen. Fördelarna med digitala lås som öppnas med nyckelbrickor är att brickorna kodas med behörighet till just de utrymmen i huset som boende i huset ska ha tillgång till. Om en nyckelbricka tappas bort kan vi snabbt och enkelt spärra brickan så att den inte kan användas av obehöriga. Föreningen har, mot bakgrund av detta, beslutat att nu utföra ett låsbyte och därmed tas alla fysiska nycklar till de allmänna utrymmena bort. Detta kommer innebära att man enbart kan komma ner i källarutrymmena, in i portarna och in i soprum m.m. med er nyckelbricka. Gamla portnycklar kommer att sluta fungera. (Samtliga digitala lås har batteribackup och fungerar även om strömmen skulle gå.) Förändringen kommer att ske i alla portar och innebära en markant förbättring av fastigheternas säkerhet och skalskydd. Kostnaden för låsbytet kommer att bekostas av ett försäkringsbolag. Om du saknar brickor kan du beställa fler mot en kostnad av 350kr/st. Vi hoppas att ni ser fördelarna med detta och uppskattar de åtgärder vi utför för att kunna stävja de problem som uppstått. Tack för förståelsen! Med vänlig hälsning Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Nyckelbrickor när du flyttar eller flyttar in

Här kan du läsa mer


För tillträde behövs en nyckelbricka

Nyckelbricka information Nyckelbricka information
Nyckelbricka beställning Nyckelbricka beställning
Kvitto nyckelbricka Kvitto nyckelbricka
Beställning extra nyckel Beställning extra nyckel
Beställning nyckel företag Beställning företag

Nyhetsbrev/Portinfo

Som ett komplement till tidningen Vi i Sjötungan anslår styrelsen ett informationsblad i portarna. Där kan man läsa om aktuella händelser och beslut

Informationstavla i porten

Klicka på bilden


O

Ordningsregler

Ordningsregler för föreningen Se även Störningsregler för föreningen


Ombyggnad

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först.
För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen. Blankett finns att hämta på Måndagsträffen eller här på sidan under
Blanketter. Klicka här.

Storsäckar, byggsäckar, Big Bags

Viktigt om Storsäckar, byggsäckar, Big Bags – kärt barn har många namn!
I Brf Sjötungan behöver du tillstånd av styrelsen för att placera ut byggsäckar.
Avstånd från fasad minst 2,5 meter Läs mer om byggsäckar här

P

Paketbox från PostNord

På gaveln vid M64 finns nu en paketbox från PostNord, praktiskt man slipper gå till centrum I PostNords paketboxar kan du hämta ditt paket när det passar dig dygnet runt och utan fysisk kontakt. Du väljer paketbox som leveransalternativ i e-handelsföretagets checkout och får sedan avisering precis som vanligt. Hämta sedan ditt paket genom att använda PostNord App och legitimera dig via Mobilt BankID. För att hämta dina paket gör följande:

1. Aktivera mobilens Bluetooth 2. Ladda ner och öppna PostNord App a. Registrera dig i appen b. Markera paketet du vill hämta ut c. Identifiera dig med Mobilt BankID 3. Ta ditt paket och stäng luckan Har du frågor? Läs mer på postnord.se/paketbox eller ring kundservice 0771 – 333310


Pantsättning – Överlåtelse

Om du pantsätter bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1,5 % av ett prisbasbelopp. Vi överlåtelse tas en avgift om 3,5 % av ett prisbasbelopp. Detta görs för att täcka föreningens administrativa kostnader. Dessa avgifter gäller från den 1 juli 2018, och är en höjning med 0,5 % respektive 1 %


Parabolantenn

Parabolantenn får endast sättas upp om den inte sitter fast monterad på vägg, golv eller tak. Speciella fästen finns som klämmer mellan balkonggolv och taket. Tillstånd ska alltid begäras av styrelsen då balkongen tillhör fasaden


Parkeringsplats

Boende kan hyra bilplats utomhus (250:-/mån) eller garageplats (500:-/mån).
Tjänstebil debiteras dubbel avgift + moms. Kontakta Fastighetsägarna som hanterar kön. Föreningen har även 4 st. avgiftsbelagda besöksparkeringar. Även boende i Sjötungan kan utnyttja de här parkeringarna. Vill du säga upp din parkeringsplats kontaktar du Fastighetsägarna


Parkeringspolicy / Parkeringsplatser inom Brf Sjötungan

Här kan du läsa om föreningens Parkeringspolicy, Köregler, Avtalstid och Avgifter.


Information Parkeringsregler

På förekommen anledning vill vi informera samtliga medlemmar och hyresgäster som hyr parkeringsplats att visa hänsyn till sin granne som parkerar på platsen bredvid. Om du själv parkerar snett eller utanför din tilltänkta yta så påverkar det nästa person som behöver anpassa sin position till din bil osv tillslut när man når sista platsen finns det ingen plats kvar att parkera på det ökar även risken för parkeringsskador då många hamnar väldigt nära varandra. Vi känner till att några platser har utnötta linjer som därför inte tydligt markerar platsen men vi ber er ändå försöka att hålla er inom era parkeringsyta. Platserna på parkeringsdäck har en skylt i mitten av platsen som hjälper er med avståndet. Platserna utan garage under är markerade med stolpar där platsen tar slut. Alla parkeringsplatser är lika stora och håller sig inom standardmått dock blir våra bilar större och större och vi måste därför hjälpas åt för att alla ska få plats och för att minska risken att man får skador på sina bilar. Hjälps vi alla åt kan vi få detta att fungera!


P-övervakning

Parkit Sweden AB tar fr.o.m den 204-04-01 över betallösningen för gästparkeringen samt övervakningen av våra parkeringsplatser. Det blir enklare för våra gäster att betala parkeringsavgiften eftersom Easypark och Parkster införs i hela området. Man betalar antingen via deras appar eller via sms. Betalautomaterna tas bort. Har du ett tillfälligt parkerinstillstånd, så gäller inte det efter 2024-04-01, isf kom in till måndagsträffen.

Regler för tillfällig uppställning av fordon i området. 1 minut gäller framför bom samt framför miljöhusen under hämtningsdag, onsdag 06-12. 10 minuter gäller för i- och urlastning i övriga området

Hemsida Parkit

Telefon 08 – 12505000


Polis

Nacka polismästardistrikt
Jakobsdalsvägen 1
131 27 Nacka Strand
Larm 112.
Telefon 114 14.
Från utlandet Tfn 46 77 114 14 00
Hemsida Polisen

Inom Nacka polismästardistrikt bor drygt 145 000. Nacka polismästardistrikt omfattar tre kommuner: Nacka, Tyresö, Värmdö Förutom distriktsledning finns en kriminalavdelning med två rotlar: utredningsroteln och spaningsroteln samt en ordning- och säkerhetsavdelning vilken är indelad i utryckningsstyrka och trafikgrupp
Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.


Se upp för bostadsinbrott!

Många oroas av att utsättas för bostadsinbrott. Tanken på att en gärningsperson olovandes tagit sig in i en människas mest privata sfär, rotat runt och letat i skrymslen och vrår i bostaden och dessutom tillgripit kära ägodelar, en del med affektionsvärde, kan för många vara svårt att komma över.
För att ett brott ska uppstå krävs tre faktorer som sammanfaller i tid och rum:
1. en motiverad gärningsperson
2. ett offer eller objekt
3. ett tillfälle att begå brottet (avsaknad av en kapabel väktare).
En motiverad gärningsperson kan alltid ta sig in i en bostad. Det handlar bara om hur mycket tid vederbörande har på sig. Bostadsinbrott kan förebyggas genom att göra det så svårt som möjligt för gärningspersonen. Ju svårare det är att bryta sig in, desto längre tid tar inbrottet. Ju längre tid det tar, desto större är chansen att någon upptäcker vad som sker och kallar på polis. Därför är det viktigt att ha bra lås på dörrar och fönster, gallergrindar, låskåpor larm och, sist men definitivt inte minst, observanta och engagerade grannar! Att ”åka dit” är det sista en gärningsperson vill!
I våra bostäder finns mer eller mindre värdefulla objekt att stjäla. Gärningspersoner stjäl oftast sådana saker de snabbt kan omsätta till kontanter såsom smycken (ädelmetaller), armbandsur, pass och hemelektronik. Förebygg genom att märka era värdefulla tillhörigheter med t.ex. konstgjort DNA. Förvara sakerna på ställen som inte är så lätta att hitta. Om ett bankfack är stort nog kan man förvara sina ägodelar där.
Den motiverade gärningspersonen behöver ett tillfälle att begå brottet. Ett tillfälle där vederbörande känner att han kan vara ifred. Gärningspersonen tycker att det är toppen att bara kunna följa med in i portar och att kunna bryta på dörrar och fönster utan att någon bryr sig. Förebygg genom att inte släppa in okända personer i porten och att verkligen titta efter vad som händer om man hör ett annorlunda ljud i trapphuset. Engagerade och bryende grannar, som kallar på polis, är det absolut bästa skyddet! För att få tips och idéer på hur man kan skydda sig mot bostadsinbrott samt på hur man engagerar sina grannar kan ni få genom att starta Grannsamverkan. Är ni intresserade kan ni kontakta er lokala kommunpolis på telefon 114 14.
/Lokalpolisområde Norrmalm


Portkod

Porten går att öppna med din portkod 06.00 – 22.00 Se även under Nyckelsystemet


R

Renovering

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen.

Målning och tapetsering av lägenheter ansvarar innehavaren själv för. Det är ganska vanligt att medlemmarna rustar upp sina badrum till modernare standard. Här är fuktskydd A och O. Kontakta alltid fastighetsskötaren före badrumsrenovering för bl.a. en kostnadsfri fuktmätning. Om man vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste man först ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet är sedan villkorat av att de s k GVK-normerna följs, och arbetet skall utföras av en auktoriserad firma. Byggavfall får inte läggas i återvinningshus.


Storsäckar, byggsäckar, Big Bags

Viktigt om Storsäckar, byggsäckar, Big Bags – kärt barn har många namn!
I Brf Sjötungan behöver du tillstånd av styrelsen för att placera ut byggsäckar.
Avstånd från fasad minst 2,5 meter Läs mer om byggsäckar här


Räddningstjänsten och ambulanssjukvården

Besöksadress: Vintervägen 7B, Tyresö Se även Södertörns brandförsvarsförbund Telefon 08 – 721 22 00  eller Länsstyrelsen Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112. Ambulans från Tyresö Brandstation har tillgång till egen nyckeltag som fungerar dygnet runt.


Rökning

Tobaksrökning får inte förekomma i allmänna utrymmen. Innebär alltså rökförbud i trapphus, källare, tvättstugor, garage, grovsoprum, konferensrum, kontor, bastu, gymlokal och utanför portarna etc.


S

Skyddsrum inom Sjötungan

Skyddsrummen besiktas liksom övriga fastigheten varje år. Nedan finns en karta över de skyddsrum som finns i Sjötungan. Vill man läsa mer se MSBs hemsida MSB – klicka här


Snöröjning

För skötsel och underhåll av mark, inklusive snöröjning, finns skötselavtal med entreprenadföretag. Se under "Förvaltning" mark på huvudsidan.


Sophantering - källsortering

Miljöhusen Det finns åtta miljöhus för hushållsavfall i området. I dessa finns märkta kärl för källsortering av glas (färgat, ofärgat) plåt, plast och batterier. Miljöhusen är alltid låsta men du kommer in med din elektroniska nyckel. återvinningshus/Grovsophusen öppettider 08 – 19 I området finns tre sophus som är avsedda för pappersavfall och grovsopor. Pappersavfall slängs i kärlen i pappersrummet. Wellpapp viks ihop och läggs i ståltrådsvagnarna. Grovsopor slängs i kärlen i grovsoprummet. Elavfall läggs i därför avsedda vagnar. Lägg smådelar i en plastpåse så att det inte ramlar genom bottnen ner på golvet. Kyl och frys får inte ställas in. Ring kommunen som hämtar gratis. Sophusen är låsta 07.00 - 19.00 övriga tider kommer du in med din elektroniska nyckel. 

Om matavfallsinsamling kan du läsa här

 Kretsloppscentralen Petterboda Miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas vid miljöstationerna i kommunen. Med miljöfarligt avfall menas till exempel bilbatterier, oljerester, färgrester och lösningsmedel. På kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna ditt grovavfall hela året. För att få lämna avfall och grovavfall måste du ha ett renhållningsabonnemang hos Tyresö kommun. Alla som har ett abonnemang får ett magnetkort som berättigar till inpassage. För att få passagekort ring till kundtjänst på tel 08-578 291 00. Uppge föreningens kundnummer 28903.

Avfallshämtning i Sjötungan. Klicka på bilden


Läsvärt om sophantering

Sorteringsguide Sorteringsguide Stockholm Vatten och Avfall
Sopor.nu också den en mycket bra guide Sopor.nu
Spola inte ner detta Spola inte ner detta, Svenskt vatten
Kretsloppscentralen Petterboda Till Kretsloppscentralen sidan
Spola inte ner skräp i avloppet En anna bra guide, NSVA

Medicin: Gammal och överbliven medicin skall lämnas på apoteket. Listan över miljöfarligt avfall kan göras oändligt lång. Behöver Du information om vilka regler som gäller kan Du kontakta Tyresö Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Se även Tyresö kommuns hemsida.
www.tyreso.se


Sortera rätt

PreZero sköter återvinningen i Sjötungan

Hållbar återvinning på lokal, regional och global nivå PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi samlar in och hanterar restmaterial från våra kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. Vi är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i 11 länder. I Sverige finns vi på ca 60 platser, vi har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och vi sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin.

PreZero hemsida


Spis

Eluttaget till spisen är på 400 volt 3-fas


Spola rätt

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får spolas ner i toaletten eller köksvasken? Det är enkelt. Kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Ingenting annat.

Läsvärt

Spola inte ner detta Spola inte ner detta, Svenskt vatten
Spola inte ner skräp i avloppet En anna bra guide, NSVA

Stadgar

Våra nya stadgar Efter två stämmor och granskning av HSB och Bolagsverket är de nu fastställda, formellt datum är 2017-05-17.
Frågor kan Mailas till info@sjotungan.se


Styrelsen

Styrelsen består av lägst fyra och högst tolv ledamöter. En ledamot och en suppleant för denne väljs av styrelsen för HSB Stockholm. övriga ledamöter och suppleanter väljs av oss som bor i Sjötungan – det vill säga medlemmarna i bostadsrättsföreningen. I Din port finns ett informationsblad med styrelsens sammansättning. Det är styrelsens uppgift att förvalta husen och området – både på kort och på lång sikt. Naturligtvis är det ofta ekonomin som styr besluten. De enda inkomster en bostadsrättsförening har, är medlemsavgifter och hyror. Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas enskilda medlemmar – som inte har betalat sina avgifter eller kanske stört sina grannar. Det är av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte heller är offentliga. De viktigaste besluten – de som rör alla i området – redovisas i medlemstidningen och infoblad i portarna. Styrelseledamöterna har naturligtvis tystnadsplikt. Mellan mötena arbetar styrelsen med att följa upp fattade beslut och förbereda nya. Styrelsen arbetar bland annat på att förbättra trivseln i om­rådet genom att stödja olika aktiviteter. Du är välkommen med idéer! Styrelseledamöterna arbetar helt och hållet på sin fritid.


Störningsjour - Störande ljud

Från 1 mars 2018 är Bevaknings Assistans vår nya störningsjour
och har telefonnummer

Tel: 08–12451690.

Det är Sjötungans eget nummer, så de vet varifrån du ringer.
Men du måste även uppge dina kontaktuppgifter för administrationen ska bli korrekt.
Du är dock anonym för dina grannar. Den störande debiteras 1500kr för utryckningen.
Om du anser att någon av dina grannar stör och inte visar tillräckligt mycket hänsyn; försök i första hand att prata med grannen direkt när det sker. Hjälper inte det så lämna en skrivelse till styrelsen med beskrivning av vad som har inträffat samt datum och klockslag. Detta behövs, eftersom styrelsen inte har att agera som skiljedomare utan i egenskap av ansvarig för att se till att de gemensamma reglerna respekteras


Störningsregler för föreningen

Störningsregler för föreningen


T

Transporter fram till eller från porten

Vid flyttning och vid andra tillfällen av lastning/lossning när du behöver köra in i området kan du undantagsvis komma fram närmare med ett fordon genom att låsa upp vägbommen.. Nyckeln går inte att ta ut så länge bommen är i uppfällt läge.


TV- och Radiokanalplan

Tele2,tidigare Com Hems, digitala grundutbud. Gäller från 8 september 2020

Den 8 september 2020 går Tele2 över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. Detta gäller de fria analoga kanalerna (ca.16 stycken) som ingår i din avgift. Förändringen är kostnadsfri. Vad du kan göra själv är en ny kanalsökning för att se de digitala kanalerna, 16 stycken. Här kan du läsa mer. Klicka härTrappstädning

Trappstädningen sköts av ett städbolag. Vi vill göra Dig uppmärksam på att det inte är tillåtet att ha någonting i entrén eller på trappavsatserna. Det är inte bara ett hinder för städpersonalen, utan är direkt farligt om det skulle börja brinna. Om Du har synpunkter eller klagomål på städningen i port eller trapphus, skall Du vända Dig till förvaltningen som vidarebefordrar meddelandet till städbolaget. Viktigt är anmälan görs samma dag som städningen utfördes.


Tvättstugor

Du bokar tid genom att sätta Din tag mot bokningstavlan och sedan följa anvisningarna.
Det finns tvättstugor i M20, 64 och 98.
Grovtvättstuga finns i M20, 64, och 98.
Tvättstugorna i M20 och 64 har självdoserandemaskiner.
Snabbtvättstuga finns i M20, 64 och 98. Dessa går inte att boka i förväg.
Fristående tvättstugor, 3 stycken, finns på gården vid M26, vid M52 och på gården vid M74
Tvättstugorna i källarplan får utnyttjas 07–22 vardagar och 10–19 lördagar–söndagar, därefter kan torkrummen användas ytterligare en timme.
Elförsörjningen till maskinerna styrs med tidur för att förhindra tvättning utanför tillåtna tider.
De fristående tvättstugorna kan nyttjas dygnet runt. Ordningsregler är uppsatta på anslagstavlan i varje tvättstuga.


Tvättstugor Webb & Webbappen

Webbappen

Electrolux Vision Mobile är en app som man kan ladda ner till en Android eller iOS-telefon. Du får då tillgång till all funktionalitet som du har när du loggar in med din dator i bokningssystemet. I nedan hittar du instruktioner hur du ställer in appen. Klicka på restpektive bildHär finns en instruktion.

Användarnamn: Här enger du ditt lägenhetsnummer och ditt SKV nummer, dessa nummer står på ovanför din ytterdörr. Är ditt lägenhetsnummer 2 siffrigt lägger du till en 0 (nolla) framför Så här kan det se ut 021/1201

Lösenord: Här anger du ditt lösenord. Använd: 1234 Det kan du ändra sen.

OBS! att det är olika länkar till servern. En till din dator och en till din mobil
Webblänk

Denna länk använder du när du inte använder webbappen/mobilappen. Tex när du använder din vanliga webbläsare. (Chrome, Edge, Safari mm) Klicka på länken och följ instrutionerna enlig ovan.

WebBokning/

Mobillänk/Applänk

Denna länk använder du när du använder mobilappen, Vision Mobile. Klicka på länken och följ instrutionerna enlig ovan.

Webbokning

Ytterligare frågor

kundservice@fastighetsagarna.se


Tyresö kommun

Tyresö kommuns webbplats


U

Ungdomslägenheter

I brf Sjötungan finns åtta ungdomslägenheter som fördelas till ungdomar i åldern 18–27 år efter kötid och kategori. De köande delas upp i två kategorier: A ­ Ungdomar boende i brf Sjötungan, eller med föräldrar/vårdnadshavare boende i föreningen. B ­ Ungdomar boende i HSB-förening i Tyresö, eller med föräldrar/ vårdnadshavare boende i HSB-förening i Tyresö. Först när kategori A saknar intresserade sökande kan kategori B komma i fråga. Föreningen tar ut en administrativ av gift på 100 kr/år. Här finns en blankett för Ansökan om ungdomslägenhet


Uteaktiviteter

Boulebana, finns bredvid fotbollsplanen. Fotbolls- / streethockey bana, är öppen året runt. Streetbasketkorg, finns också vid fotbollsplanen. Ute–gym finns vid M110


V

Varmt i lägenheten

Föreningens ventilationssystem har inte möjlighet att kyla ner luften i lägenheterna och det är tyvärr heller inte tekniskt möjligt att installera luftkonditioneringar i fläkthusen pga utrymmesbrist. Givet att ingrepp i fasader, tak, ventilationssystem m.m. kräver tillstånd av styrelsen och ofta även bygglov är det tyvärr inte heller praktiskt möjligt att installera egen "riktig" luftkonditionering inne i lägenheten. Det är däremot fritt fram för alla att använda fläktar och portabla luftkonditioneringar, som är ett bra sätt att få ner värmen i lägenheten. Om man blir besvärad av värmen rekommenderas att vädra så mycket det går under nätterna, använda solskydd för fönster och balkonger, och stänga fönster på dagarna om det blir för varmt ute. Om dessa åtgärder inte hjälper och man behöver hjälp kan man kontakta felanmälan.


Vinterlist till balkonginglasningen

Här finns blankett att ladda ner (Pdf-fil) Klicka här – pdf–fil


VVS

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen.


Å

Årsstämma och motioner

En gång om året – före juni månads utgång – har föreningen ordinarie årsstämma. Alla medlemmar i föreningen har rätt att delta. Har Du en skuld till föreningen får Du dock inte rösta. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras. Det är stämman som avgör hur årets över- eller underskott behandlas. Idéer och förslag från medlemmarna behandlas också. Har Du något Du vill att stämman ska ta ställning till, måste Du lämna in en motion till styrelsen innan mars månads utgång. Detta för att styrelsen skall hinna besvara motionen och lägga fram ett svarsförslag till stämman. Det som stämman beslutar är ett viktigt underlag för styrelsens arbete! På stämman kan alla säga sin mening och genom att välja styrelse kan Du påverka hur Sjötungan fungerar och utvecklas. Med varje bostadsrätt följer EN röst, oavsett hur många som äger bostadsrätten. Om Du inte kan komma själv, så kan Du ge fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem. Senast 14 dagar före ordinarie stämma får Du kallelse och information. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Återvinningsguide A – Ö

Återvinningsguide A – Ö, länk till Tyresö kommun Klicka här


Ä

Ägarändring

Ska du sälja din lägenhet kontaktar du Fastighetsägarna


Ö

Överlåtelse – Pantsättning

Om du pantsätter bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1,5 % av ett prisbasbelopp. Vi överlåtelse tas en avgift om 3,5 % av ett prisbasbelopp. Detta görs för att täcka föreningens administrativa kostnader. Dessa avgifter gäller från den 1 juli 2018, och är en höjning med 0,5 % respektive 1 %


2022-03

logo